ENERGY_12

TECHNICKÉ INŠPEKCIE

Poskytujeme komplexné služby v každom odvetví podnikania a pre rôzne investičné projekty. Sme špecialisti na technické inšpekcie pre lodný priemysel, stavebný priemysel, finančný sektor, letecký a automobilový priemysel. 

Ako firma musíte riešiť zákonné hľadiská kvality, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia v akomkoľvek odvetví, a to od začiatku projektu (investičný zámer, prípravná fáza) po jeho realizáciu (stavebná časť, technologická časť, uvedenie do prevádzky) až po jeho efektívnu správu v OPEX fáze. Ponúkneme Vám široké portfólio služieb podľa vašich požiadaviek a sektoru podnikania a v akejkoľvek fáze vášho investičného projektu.