Rainforest Alliance 2020_Bureau Veritas Slovakia

News

UTZ certifikácia sa mení na Rainforest Alliance

dec. 14 2020

Certifikačný program Rainforest Alliance 2020

Nový certifikačný program Rainforest Alliance 2020 nadobudne účinnosť 1. júla 2021 a nahradí súčasný certifikačný program UTZ. Následkom toho nebudú po tomto dátume možné audity podľa súčasného certifikačného programu UTZ. Bude zavedené prechodné obdobie, aby sa zaistil hladký prechod z certifikácie UTZ na RA 2020.

V tejto súvislosti vás informujeme, že spoločnosť BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE už požiadala o povolenie od Rainforest Alliance na vykonávanie tohto nového certifikačného programu.

Postup pre prechod na nový certifikačný program

Najskôr sa pri prechode bude potrebné zaregistrovať do certifikačného programu RA 2020, čo najskôr po 1. januári 2021, na certifikačnej platforme Rainforest. Ďalší postup bude závisieť od toho, kedy vyprší certifikovaným klientom platnosť súčasného certifikátu UTZ. Na pokrytie prechodného obdobia bude potrebný prechodný certifikát.

Pre viac informácií nás kontaktujte TU alebo kliknutím na kontaktný formulár nižšie.