FSSC

News

NOVÁ A REVIDOVANÁ VERZIA CERTIFIKAČNEJ SCHÉMY FSSC 22000

feb. 13 2020

Informujeme o novej a revidovanej verzii certifikačnej schémy FSSC 22000, ktorá je určená pre systém manažérstva bezpečnosti potravín. Súčasne upozorňujeme, že všetky certifikované spoločnosti musia byť od 1. januára do 31. decembra 2020 certifikované už podľa novej Verzie 5 Schémy FSSC 22000. Významnou zmenou je napr. pridanie samostatnej časti, ktorá sa týka požiadavky na organizácie, ktoré vykonávajú školenia v rámci FSSC 22000 Schémy (informácie pre poskytovanie schválených školení). Tato nová časť má za cieľ zvýšiť transparentnosť požiadaviek FSSC 22000 Foundation na školiace organizácie, viac tu.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Food BRC S&D Správa klientům 

Globální standard BRC pro obalové materiály