BRC_NEWS

News

BRCGS SPOPLATŇUJE PREDĹŽENIE CERTIFIKÁTU

máj. 22 2020

Na začiatku vypuknutia pandémie organizácia BRCGS zaujala stanovisko, že nebude účtovať žiadne poplatky za predĺženie certifikátu a s tým spojenú aktualizáciu BRC portálu.

Po náležitom zvážení sa organizácia BRCGS rozhodla zaviesť poplatok a to od 1.júna 2020 vo výške 250 GBP. Poplatok odráža službu, ktorú BRCGS poskytuje aj v tomto období a certifikát, ktorý umožňuje pokračovať v obchodovaní.
 

Vaše Bureau Veritas