Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

News

Aktualizovaná verzia 5.1 certifikačnej schémy FSSC 22000

feb. 26 2021

Vlastník certifikačnej schémy FSSC 22000 publikoval v novembri 2020 aktualizovanú verziu 5.1 certifikačnej schémy FSSC 22000. Všetky audity FSSC 22000, vykonávané po 1. apríli 2021, sa budú realizovať už podľa aktualizovanej verzie certifikačnej schémy.

Zmeny aktualizovanej verzie 5.1 certifikačnej schémy FSSC 22000 sa týkajú týchto článkov a požiadaviek normy:

  • kategória CII: bola rozšírená o mrazené výrobky na báze vody, napr. ľad;
  • kategória G: bola spresnená požiadavka vlastníctva výrobkov počas prepravy a skladovania;
  • znenie článku 2.5.1: rozšíril sa manažment služieb a zakúpeného materiálu;
  • znenie článku 2.5.2: bolo rozšírené označovanie potravín;
  • znenie článku 2.5.10: bolo rozšírené na všetky kategórie;
  • znenie článku 2.5.11: požiadavky na prevenciu krížovej kontaminácie sa rozšírili pre kategórie I a C;
  • znenie článku 2.5.12: bolo rozšírené overovania PNP;
  • znenie článku 2.5.12: boli rozšírené požiadavky na vývoj produktov;
  • nový článok 4.3.3: definuje minimálne obdobie auditu.