CERTIFICATION_9

FINANČNÉ SLUŽBY A VEREJNÝ SEKTOR

Pre spoločnosti pôsobiace v oblasti služieb, štátnej správy, obchodu s colnými orgánmi, obchodu pre miestne orgány alebo medzinárodné organizácie na základe vládnych zmlúv, Bureau Veritas ponúka kvalitatívne a kvantitatívne inšpekcie, ktoré znižujú riziko, ktorému sú vystavené spoločnosti pôsobiace v zahraničnom obchode, ako aj získavanie dodržiavanie v oblasti systémov kvality, informačnej bezpečnosti, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti.

NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ:

  • pred-prepravné inšpekcie a / alebo verifikáciu zhody importovaných tovarov (obvykle prostredníctvom vládnych zákaziek), inšpekcie cieľového miesta v kombinácii so snímacou technológiou;

  • exportný monitorovací program dreva na zlepšenie exportných príjmov a limitov pre lesnícku ťažbu;

  • inšpekcie vagónov pre posilnenie bezpečnosti ciest a ochranu spotrebiteľov;
  • asistenciu pri implementácii, napĺňaní, hodnotení kvality, bezpečnosti a ochrane zdravia, a environmentálnych (QHSE) politikách;
  • podporu monitorovania konštrukcie alebo rehabilitačných projektov, pre všetky druhy verejných stavieb a infraštruktúry;
  • a systémovú certifikáciu vládnych agentúr.