PLANE_2

LETECKÝ PRIEMYSEL

Ak Vaša spoločnosť pôsobí v leteckom priemysle, bezpečnosť a spoľahlivosť sú pravdepodobne pre Vás kľúčovými. 

Vaše potreby - a potreby miliónov pasažierov, ktorí dennodenne lietajú – sú o prevencii rizika, dodržaní bezpečnosti, monitorovaní kvality… a to je práve oblasť, v ktorej Vám môžeme poskytnúť odborné znalosti a na mieru šité riešenia.

Od roku 1922 sme kľúčovým hráčom v oblasti letectva. Začalo to spoluprácou s francúzskou vládou, neskôr s orgánmi civilného letectva v Európe a Afrike, ako aj asistenciou mnohým z nich po celom svete.
Ponúkame širokú škálu certifikácie, inšpekcií, expertíz a audítorských služieb zároveň so školeniami a dokumentačnou podporou. Môžeme pomôcť každému hráčovi letectva a podporných reťazcov (výroba a prevádzka) naplniť najvyššie očakávania tohto sektora vďaka novým systémom ako sú bezpečnostné audity a hodnotenie priemyselnej spôsobilosti.