CERTIFICATION_7

KULTÚRA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pripravte seba aj svojich manažérov na riadenie a udržiavanie oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s využitím princípov spoločenskej a pracovnej zodpovednosti. Pripravte sa spoločne na jasnú komunikáciu a na zadávanie presných úloh a cieľov.

Medzi kľúčové kompetencie manažérov patria schopnosť motivovať svojich podriadených, autenticita a vyvážené techniky ich riadenia. Takýmto spôsobom prispejete k väčšej spokojnosti vašich zamestnancov, zvýšite efektivitu ich práce, obmedzíte fluktuáciu a zvýšite ich lojalitu.

Program zvýšenia kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je určený pre:

 • Generálných riaditeľov,
 • Top management spoločnosti,
 • Personálnych manažérov a personálnych špecialistov, 
 • CSR manažérov,
 • Majiteľov a konateľov menších a stredných spoločností,
 • Špecialistov v oblasti BOZP/PO z výrobných, logistických a obchodných spoločností

Aké sú možnosti našej spolupráce:

 • Koučovanie,
 • Rozhovory o správaní sa zamestnancov,
 • Teambuilding so zameraním na BOZP,
 • Olympiáda bezpečnosti,
 • Dni bezpečnosti,
 • Rizikové analýzy,
 • Tematické rozhovory so zamestnancami na tému BOZP,
 • Rýchle analýzy rizík pred výkonom práce,
 • Audity bezpečného správania sa,
 • Worklife ballance.