CERTIFIKÁCIA ISO 22000: 2018 PRECHOD S ISTOTOU

Prezentujte svoju hodnotu pripojením sa k novému systému manažérstva bezpečnosti potravín. Vo svete zvyšujúcich sa nárokov spotrebiteľov na bezpečnosť a udržateľnosť výroby potravín a zároveň na transparentnosť dodávateľských reťazcov je nevyhnutné, aby sa spoločnosti za účelom zaistenia bezpečnosti potravín neustále transformovali a boli vždy o krok napred.

Aké sú hlavné rozdiely medzi ISO 22000: 2005 a ISO 22000: 2018?

  • Verzia štandardu z roku 2018 je užšie prepojená s princípmi Kódexu HACCP a je doplnená o nový organizovaný prístup k riziku.
  • ISO 22000: 2018 prijíma tzv. "High-Level" štruktúru, ktorá umožní integráciu Systému manažérstva bezpečnosti potravín v danej organizácie s ďalšími ISO štandardmi.
  • Zavádza dvojstupňový PDCA systém (naplánuj-urob-over-konaj), ktorý definuje cyklus pre organizačnú úroveň spoločnosti, a ďalšie, s ním súvisiace, postihujúce princípy HACCP.
  • Zaistite si včasný a bezproblémový prechod na novú normu ISO 22000: 2018, spoločnosť BUREAU VERITAS Vám s tým pomôže.

Termín dokončenia prechodu na novú normu je stanovený na jún 2021.