• Podpis memoranda so spoločnosťou Gamalux Plzeň

  News

  Predstavitelia spoločnosti Bureau Veritas podpísali Memorandum o spolupráci so spoločnosťou Gamalux Plzeň

  10.04.23
 • Video Rozhovor - Preprava nebezpečných vecí po ceste s Ondřejom Martínkom

  News

  Video rozhovor: Ako sa má správne prepravovať nebezpečný tovar po ceste a ako je to s lítiovými batériami?

  05.29.23
 • Reviguard Rozhovor Bureau Veritas

  News

  REVIGUARD: Efektívna cesta k digitalizácií v súlade so zákonom

  04.11.23
 • Video rozhovor - obnovitelné zdroje s Ing. Pavlem Teňakem

  News

  Video rozhovor: Obnoviteľné zdroje - fosílne palivá vs. zelená energia a čo na túto tému pripravuje Bureau Veritas?

  05.14.23
 • Rainforest Alliance Certifikacia - Bureau Veritas

  News

  Rainforest Alliance Certifikácia: Čo to je a ako ju získať akreditovane s Bureau Veritas? 

  03.28.23
 • Protikorupcny management video Bureau Veritas

  News

  Video rozhovor: Systém manažerstva proti úplatkárstvu ISO 37001 - Čo to je, koho sa týka a ako sa certifikuje?

   

  04.23.23
 • CSRD webinar Bureau Veritas

  News

  Na stiahnutie ZADARMO: Záznam z webinára na tému CSRD a Case Study od spoločnosti KOOR s.r.o. 

  03.30.23
 • Energy Transition survey

  News

  Global Energy Transition - vyplňte anonymný dotazník

  03.22.23