Stiahnuť PDF

Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie realizácie systému ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, odborného vyškolenia zodpovednej osoby a oprávnených osôb.

Obchodná príležitosť

Právnické a fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, a. i., ktoré prevádzkujú databázy s osobnými údajmi svojich zamestnancov alebo členov, musia mať vypracovaný „Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov“ (Bezpečnostnú smernicu), v ktorom sa opisuje spôsob ochrany osobných údajov pred zneužitím. Prikazuje im to §-e 15 ods. 1, 2 písm. b zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č.90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Hlavným predpokladom zabezpečenia ochrany osobných údajov organizáciou, je kvalitne spracovaná dokumentácia Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými normami SR a EÚ. Bureau Veritas stojí na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“.

Riešenie

Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov (Bezpečnostnej smernice). Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov zahrňuje: - VYPRACOVANIE BEZPEČNOSTNÉHO ZÁMERU vymedzujúceho základné bezpečnostné ciele spoločnosti, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti. - VYKONANIE ANALÝZY BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ako podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačného systému v spoločnosti. - VYPRACOVANIE „BEZPEČNOSTNÝCH SMERNÍC“, ktoré budú upresňovať a aplikovať závery vyplývajúce z Bezpečnostného projektu na konkrétne podmienky prevádzkovaného informačného systému. - VYPRACOVANIE „PRÍLOH K BEZPEČNOSTNÉMU PROJEKTU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“, ktoré budú upresňovať a aplikovať závery vyplývajúce z Bezpečnostného projektu pre zamestnancov spoločnosti. - VYPRACOVANIE DOLOŽIEK K BEZPEČNOSTNÉMU PROJEKTU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“, ktoré budú upresňovať a aplikovať závery vyplývajúce z Bezpečnostného projektu pre zamestnancov spoločnosti. - PORADENSTVO. Realizácia systému ochrany chránených citlivých firemných údajov Hlavným cieľom realizácie systému ochrany chránených citlivých firemných údajov je: CHRÁNIŤ V SPOLOČNOSTI INFORMÁCIE A ÚDAJE, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA NEVEREJNÉ, ak nie sú bežne verejne známe, a ktoré by mohli obsahovať obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, intelektuálne vlastníctvo, firemné materiály, ktoré by mohli ovplyvniť' účtovné doklady, projektovú dokumentáciu, vzory, pracovné postupy, receptúry, know-how, logistické procesy súvisiace s výrobnou činnosťou, údaje o klientoch, elektronické peniaze, počítačové programy, finančné informácie, účtovné údaje, marketingové informácie, elektronické informácie, osobné údaje a pod. Takéto informácie majú byt' chránené, ale zároveň aj monitorované, aby sa zabránilo ich neoprávneným únikom. Odborné vyškolenie zodpovednej osoby spoločnosti určenej na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch u prevádzkovateľa (sprostredkovateľa) spoločnosti v zmysle § 19 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. Odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov spoločnosti – oprávnených osôb, ktorí vo Vašej spoločnosti prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi a citlivými firemnými údajmi. Vykonanie auditu bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov.

Prečo zvoliť Bureau Veritas

Bureau Veritas je jednou z vedúcich školiacich organizácií na svete, ponúkajúcou viac ako 3500 kurzov v systémoch manažérstva QHSE a spoločenskej zodpovednosti vo viac ako 70 krajinách po celom svete. Naše školiace služby sú certifikované podľa ISO 9001. Školenia Bureau Veritas zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu, a ktorí prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi, majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ. Účasť na týchto školeniach sa považuje za odborné vyškolenie a preškolenie podľa zákona o ochrane osobných údajov, ktoré je povinný vykonať každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (spoločnosť). Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov“. Školenie je vykonávané v priestoroch klienta, Bureau Veritas, alebo v regionálnych centrách podľa požiadaviek klienta.

FAQ - často kladené otázky

 • Pre koho je určené odborné vyškolenie zodpovednej osoby spoločnosti?

  Vzdelávacia aktivita je určená pre štatutárov, manažérov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov, ktorí v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi zamestnancov resp. klientov alebo iné právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa.

Kontaktujte nás

+421 (0)2 5341 4165

Poslať e-mail
Žiadosť o ponuku

Kliknite tu
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby