SafeOps Digitalny Nastroj Bureau Veritas

SafeOps

 

Prenechajte vedenie denných záznamov digitálnym technológiám, Váš čas je drahocenný!

DIGITÁLNY NÁSTROJ ADMINISTRATÍVNU A PROCESNÚ SPRÁVU VÁŠEJ PREVÁDZKY

PREČO SAFEOPS?

 • Vedenie bežných denných záznamov v tabletovej aplikácii (HACCP, správna hygienická a výrobná prax, sledovateľnosť, návštevný poriadok, ...)
 • Individuálne podrobné záznamy kvality alebo upozornenie na problém a rýchle odovzdanie tejto informácie, vrátane fotografie
 • Aplikácia sama upozorní na nutnosť záznamu povinných úkonov (upratovanie, kontrola, kalibrácia)
 • Zamestnanci nebudú môcť spätne dopĺňať záznamy (napr. teplota v chladiacich zariadeniach, záznam vykonania upratovania, záznam odpisov nevyhovujúcich surovín a surovín po dátume spotreby)
 • Uzamknutá plocha tabletu (dostupné iba aplikácie schválené klientom)
 • Zjednodušená interná komunikácia medzi strediskami a vedením spoločnosti
 • Zdieľanie dôležitých dokumentov (manuály, predpisy, smernice, zoznam alergénov)
 • Prístup k dátam v reálnom čase prostredníctvom webového portálu vrátane archivácie a vyhľadávania
 • Business inteligencia (hodnotenie, KPI, grafy)
 • Individuálne nastavenie užívateľských prístupov a práv podľa potrieb klienta
 • Technická podpora v slovenskom a anglickom jazyku

AKO SAFEOPS FUNGUJE V PRAXI?

Lagardere Travel Retail
Lagardère
Travel Retail, a.s.

V Slovenskej republike pôsobí od roku 2004 na trhu maloobchodného predaja v cestovnom ruchu

Vďaka implementácii digitálneho riešenia SafeOps sme prevzali kontrolu nad celým systémom bezpečnosti potravín a veľkým objemom dát z prevádzok. S našim počtom prevádzok by to so starou verziou a s použitím papierov už ďalej nešlo. Ušetrili sme papier i čas na tlač a tiež sme získali neobmedzenú a prehľadnú archiváciu.