audity_covid

REŠTART AUDITU SYSTÉMU MANAŽMENTU

Bezpečný a plynulý návrat k auditovaniu priamo u klientov:

  • Všetky audity (certifikačné, recertifikačné, dozorné) sa budú konať na mieste u klienta, rovnako ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie.
  • Audítor bude vykonávať audit štandardným spôsobom, tj. vzorkovaním a osobným stretnutím s danými pracovníkmi procesov.
  • Čas auditu nebude rozdelený na auditovanie na diaľku a na mieste.
  • Audítor bude rešpektovať zvýšené hygienické opatrenia (podľa vnútorných predpisov auditovanej spoločnosti).
  • Použitie ICT technológie pre auditovanie je naďalej povolené aj v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie.
  • V prípade dotazov neváhajte kontaktovať svojho vedúceho audítora alebo plánovacie oddelenie Bureau Veritas. Kontakt nájdete tu.