Bureau Veritas Budova

Kancelária na Slovensku

Skupina BUREAU VERITAS na Slovensku ponúka svoje služby v oblasti certifikácie, technických inšpekcií, bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, facility managementu a školenia.

Adresa a kontakt:

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

e-mail: cer.rfa@bureauveritas.com


Fakturačné údaje:

Obchodné meno: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I pod Oddiel: Sro, vložka č.: 34344/B

Zastúpená: Ing. Jakub Kejval

IČO: 35914823

DIČ: 2021922727

IČ DPH: SK2021922727

Bankový účet: 35-6852950257

Meno banky: Komerční banka Bratislava, a.s.

SWIFT: KOMBSKBA

IBAN: SK30 8100 00003568 5295 0257