POSLANIE A VÍZIA

Zdieľanie vízie BUREAU VERITAS

Naša vízia

  • Stať sa lídrom v našom odvetví, hlavným hráčom v každom z našich obchodných segmentov ako aj na kľúčových geografických trhoch.

Naša úloha

  • Odovzdať ekonomickú hodnotu pre zákazníkov cez kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia, životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť, manažment ich aktív, projekty, produkty a systémy, vyúsťujúce do licencie na výkon znižovania rizika a zlepšovania výkonu.


Naša etika

  • Naša skupina založila úspešný globálny obchod založený na svojej dlhodobej reputácii. Táto reputácia je jednou z najhodnotnejších aktív skupiny na celom svete a je odzrkadlená v našich kľúčových a obchodných hodnotách.

Politika nestrannosti
Vízia a poslanie spoločnosti