Focused on our clients, driven by society

POPIS ČINNOSTI

Od svojho založenia v roku 1828 skupina Bureau Veritas dôsledne budovala uznávanú odbornú znalosť, pomáhajúc klientom spĺňať normy a predpisy vzťahujúce sa ku kvalite, bezpečnosti a ochrane zdravia, životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti.

Sieť regionálnych a lokálnych kancelárií skupiny riadi vzťahy s klientmi a poskytuje komplexný rozsah služieb zahŕňajúcich inšpekcie, testovanie, audity, certifikáciu, klasifikáciu lodí a súvisiacu technickú asistenciu, školenia a outsourcing. Ak je potrebné, Bureau Veritas takisto poskytuje poradenské služby.Veľké a malé organizácie, či už súkromné alebo verejné, sa môžu spoliehať na podporu Bureau Veritas pri ochrane ich príslušných značiek, aktív a obchodov. Hráme kľúčovú úlohu pri riadení rizika a zlepšovaní výkonnosti.

Celosvetovo pôsobí spoločnosť BUREAU VERITAS v 140 krajinách, kde má sieť 1 500 kancelárií a laboratórií. Pracuje v nich viac ako 77 tisíc zamestnancov, ktorí sa starajú o viac ako 400 tisíc klientov.