LODNÝ PRIEMYSEL

V lodnej doprave je kľúčová bezpečnosť lodí, posádky a životného prostredia. Majiteľ plavidla alebo prevádzkovateľ musí zabezpečiť požiadavky na bezpečnosť a súlad s právnymi normami a predpismi. Výzvy sú tiež optimalizácia environmentálneho výkonu pre splnenie environmentálnych predpisov, optimalizácia integrity zdrojov, správa ochrany dát a digitalizácia systému pre zlepšenie výkonu.

Bureau Veritas ponúka klasifikačné služby, ktoré zaistia bezpečnú konštrukciu a prevádzku lodí a garantuje, že výrobcovia a prevádzkovatelia spĺňajú zákonné a ekologické požiadavky. Vyhodnocujeme všetky typy lodí: komerčné, osobné a vojenské. Naše pokročilé digitálne nástroje riešia zložité technické problémy, optimalizujú údržbu a zlepšujú integritu zdrojov.

Môžeme Vám pomôcť rozvinúť Vaše aktivity v súlade so zodpovedajúcou kvalitou, bezpečnosťou a ochranou zdravia, a environmentálnymi požiadavkami námorného priemyslu. Naše služby pokrývajú celý životný cyklus lode, od projekcie cez dozory plavidiel v prevádzke až po vyradenie.