WOOD_4

LESNÍCKY A PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

Lesy sú zásadné pre udržanie ekologickej rovnováhy našej planéty. Ochrana lesov je nevyhnutná z hľadiska životného prostredia: stromy absorbujú CO2, znižujú záplavy, minimalizujú eróziu pôdy a poskytujú biologicky rozmanité stanoviská pre bezpočet druhov. Prevencia odlesňovania prijatím zodpovedných postupov pri ťažbe je kľúčom k ochrane prírodných zdrojov a prirodzenej cirkulácii vody.

PREČO BUREAU VERITAS? 

Na celom svete máme 5700 vysoko kvalifikovaných audítorov s rozsiahlymi znalosťami, uznávaných viac ako 40 vnútroštátnymi a medzinárodnými akreditačnými orgánmi. Najkvalifikovanejšie tímy Bureau Veritas tvoria globálnu sieť služieb pre lesný priemysel vrátane lesníkov a technických odborníkov, ktorí chápu komplexnú povahu lesného, ​​environmentálneho, sociálneho a technického aspektu.

Sťažnosti BUREAU VERITAS považuje za prioritu, aby všetky sťažnosti boli riešené dôkladne a rýchlo. Sťažnosti môžete podávať priamo na BV e-mailom. Máme špeciálny postup pre vybavenie žiadostí o certifikáciu a žiadostí o informácie.

Proces reklamácie dreva a lesníctva. Zaviedli sme špecializovaný proces pre správu sťažností klientov a odvolaní, týkajúce sa certifikácie lesníctva a dreva. Sťažnosti a odvolania môžete podať písomne  e-mailom priamo BV SK. Formulár je tiež k dispozícií v tlačenej forme na vyžiadanie.