ENERGY_15

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Predĺžte životnosť systému, zvyšujte ziskovosť a zaistite zhodu s legislatívou.

S tým, ako globálna chemický priemysel neustále rastie a objavujú sa nové trhy, rastú aj environmentálne a sociálne výzvy v tomto priemysle. Výrobcovia a dodávatelia sa čoraz viac spoliehajú na inovácie a preukazovanie štandardov kvality a bezpečnosti v súlade s prísnymi medzinárodnými predpismi. Ako medzinárodný odborník na QHSE Vám Bureau Veritas pomáha zaistiť bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a kvalitu v priebehu životného cyklu vašich aktív a chrániť povesť vašej značky .

KONTROLNÉ SLUŽBY V CHEMICKOM PRIEMYSLE

Poskytujeme služby inšpekcie surovín, minerálov, chemikálií a metalurgických produktov. K tejto službe využívame sieť vlastných laboratórií. Materiály a tovar sú pred odoslaním, pri preprave i po príchode podrobené tým najprísnejším kontrolám.

  •  Identifikácia materiálu

  •  Kontrola špecifikácií od výrobcu, prípadne zabezpečenie urýchlenej nápravy
  •  Súlad so špecifikáciou objednávky nákupu a požiadavky klienta
  •  Akosť tovaru (chemická analýza a mechanické skúšky)
  •  Dielenské spracovanie (povrch, rozmery a tvary)
  •  Množstvo materiálu a tovaru
  •  Kontrola balenia a označovania