ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Riešenie pre vyššiu kvalitu a bezpečnosť v železničnej doprave.

S ohľadom na rastúce urbanizáciu a úroveň znečistenia ovzdušia, zostávajú železnice jedným z najlepších dopravných riešení. Bureau Veritas pomáha zaistiť bezpečnosť a dodržiavanie požiadaviek a predpisov po celú dobu životnosti železničného projektu.