kariera

DOPRAVA A LOGISTIKA

Všetky zainteresované strany, ktoré sú súčasťou dopravného reťazca, musia dodržiavať prísne predpisy a bezpečne doručovať tovar na miesto určenia. Bureau Veritas spolupracuje s klientmi a umožňuje im spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy.

V dnešnom globalizovanom hospodárstve sa kontajnery stali jedným z hlavných dopravných nástrojov. Bezpečnosť je najvyššou prioritou pri preprave tovaru, najmä nebezpečného tovaru. Dodávatelia kontajnerov a tankerov preto musia spĺňať početné požiadavky stanovené vo vnútroštátnych a medzinárodných predpisoch, ako aj širokú škálu požiadaviek definovaných zákazníkmi a samotným odvetvím. Z tohto dôvodu naši klienti potrebujú inšpekčné a klasifikačné služby, ktoré vyhovujú ich individuálnym potrebám, bez ohľadu na to, kde sú v danom okamihu a kedy je potrebné je vykonať.