kariera

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL & DOPRAVA

Náročné trhy a veľké výzvy.
Nové technológie, znižovanie emisií, silná konkurencia a mnoho ďalších. Požiadavky na bezpečnostné a kvalitatívne štandardy v automobilovom a dopravnom priemysle, ktoré na výrobcu, dodávateľa i prevádzkovateľa kladie legislatíva, sú čím ďalej tým viac náročnejšie.

Podporujeme našich zákazníkov v oblasti automobilového priemyslu a dopravy po celú dobu životnosti ich závodov, produktov a infraštruktúry. Pôsobíme na mnohopočetných úrovniach. Môžeme Vám napríklad pomôcť k dosiahnutiu nasledovného:

  • monitorovať bezpečnosť pracovného priestoru, najmä vo fabrikách;
  • dozerať na nové, či už prevádzkované zariadenia používané vo fabrikách a kancelárskych budovách;
  • hodnotiť environmentálny dopad zariadení;
  • získavať certifikačné systémy podľa noriem ako ISO 9001 alebo ISO/TS 16949 orientovanej priamo na kvalitu v automobilovom priemysle;
  • kontrolovať riziko poškodenia dopravných prostriedkov v akejkoľvek fáze počas prepravy z fabriky do salónu; atď.