WOOD_4

Lesnícky a papierenský priemysel

Normy pre drevársky priemysel sú založené na zásadách, ktoré podporujú trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, zákonnosť pôvodu a tiež chránia biodiverzitu, obnovu a výrobnú kapacitu lesov a lesných produktov.

Prevádzkovatelia a obchodníci s drevom majú dnes po celom svete uznávané rôzne formy certifikácie a validácie.
Od guľatiny po konečného príjemcu v celom dodávateľskom reťazci potvrdzuje certifikácia zákonnosti pôvodu, že použité drevo pochádza z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.

Certifikácia je dobrovoľný proces potvrdzujúci, že výrobky z dreva pochádzajú z certifikovaných lesov kvôli prísnym požiadavkám na sledovanie v celom dodávateľskom reťazci.
Prevádzkovatelia lesného hospodárstva môžu preukázať svoj záväzok k zodpovednému obhospodarovaniu lesov splnením certifikačných požiadaviek. Je to dobrovoľný proces zameraný na uznanie dlhodobého záväzku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.