CERTIFICATION_15

CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

Bureau Veritas ako nezávislý a akreditovaný certifikačný orgán ponúka širokú škálu certifikačných a audítorských služieb. Naším cieľom je potvrdiť súlad so systémovými požiadavkami a procesmi riadenia vo všetkých typoch organizácií.

Uznanie Bureau Veritas je jedinečným obchodným aktívom a vytvára skutočnú konkurenčnú výhodu. Zabezpečujeme všetky certifikačné služby v Slovenskej republike prostredníctvom slovenských, jazykovo vybavených audítorov. V prípade potreby je možné tiež využiť aj niektorého z viac než 5.700 kvalifikovaných audítorov medzinárodnej siete BUREAU VERITAS. Ponúkame tiež možnosť kombinovanej certifikácie v najširšej škále bežne používaných štandardov.

Na splnenie rastúcich očakávaní - podniky musia neustále zlepšovať svoje systémy riadenia v týchto konkrétnych oblastiach, ako aj hľadať riešenia, ktoré komplexne zvyšujú efektívnosť a efektívnosť spoločnosti.

NAŠE RIEŠENIE:

INTEGROVANÁ CERTIFIKÁCIA

Bureau Veritas ponúka integrovanú certifikáciu na posudzovanie zhody s požiadavkami mnohých prepojených systémov riadenia vo vašej organizácii. Integrovaný audit môže zahŕňať:

  • Systémy manažérstva kvality ISO 9001
  • Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001
  • najnovší systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001
  • Normy v oblasti služieb zákazníkom

VÝHODY IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA

  • optimalizácia výkonnosti podniku
  • minimalizácia prevádzkových nákladov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu

Vybrané dokumenty k stiahnutiu:

01 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality REV_01_2020

02 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu REV 01_2020

03 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci REV 01_2020

04 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin REV 01_2020

05 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu HACCP REV 01_2020

06 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti informací REV 01_2020

07 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace informační technologie REV 01_2020

09 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů REV 01_2020

13 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů hospodaření s energií REV 01_2020

Proces certifikácie systému protikorupčného manažérstva - Služby BUREAU VERITAS SLOVAKIA