hygiena_covid

KONTROLA A PORADENSTVO Z HĽADISKA HYGIENICKÝCH PRAVIDIEL

Z hľadiska kontroly hygienického minima realizujeme:

  • Plán sanitácie 
  • Mikrobiologické testy povrchov – k overeniu účinnosti sanitácie 
  • Analýza rizík a ich riadenie
  • Kontrola a dodržiavania bezpečnostných a hygienických zásad
  • Osobné ochranné prostriedky a ich udržiavanie
  • Plnenie legislatívnych požiadaviek
  • Riziká špecifické pre zamestnanca - izolácia ohrozených zamestnancov