BOZP_COVID

KONTROLA A PORADENSTVO Z HĽADISKA BOZP A PO

Z hľadiska kontroly BOZP a PO realizujeme:

  • Vykonanie výnimočnej kontroly zameranú na BOZP a PO pred obnovením chodu prevádzky.
  • Stav ostatných zariadení – následná kontrola po období, kedy sa zariadenia nepoužívali (rebríky, regály atď.).
  • Vykonanie školení, ktoré prepadli počas odstavenej/uzatvorenej prevádzky.
  • Kontrola dokumentácie kategorizácie rizík v regulatívoch OOPP – používanie nových OOPP a MČDP. 
  • Nastavenie nových pravidiel pre zamestnancov.
  • Nastavenie nových pravidiel pre externých zamestnancov.
  • Úpravy pri skladovaní chemických látok.