Revízia OHSAS 18001 za ISO 45001 – návrh zverejnený, očakávaná platnosť koncom roka 2016

16/05/16

Bratislava, 16. mája 2016 -  ISO 45001, norma pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), svojím obsahom reviduje existujúcu normu OHSAS 18001. Revíziu zabezpečuje orgán ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Jej zverejnenie je plánované do konca roku 2016.

Zámer a dôvod vzniku

Organizácie sú zodpovedné za zdravie a bezpečnosť pracovníkov a ostatných ľudí, ktorí vykonávajú práce pod ich vedením. Z tohto dôvodu musí organizácia zabezpečiť: bezpečné pracovisko, prevenciu nehôd a súvisiacu problematiku, pracovné úrazy a choroby z povolania, rovnako ako sústavne zlepšovať výkonnosť systému BOZP.

Norma ISO / DIS 45001 je perfektný spôsob ako zosúladiť strategické smerovanie so systémom manažérstva BOZP.

Etapa revízie normy tzv. DIS (Draft International Standard) je dôležitým krokom v publikačnom procese ISO. Návrh bol predstavený všetkým národným organizáciám zastupujúcim ISO, ktorí posúdia spätnú väzbu novej normy. Nasledujúce jednanie komisie ISO sa koná v máji 2016, kde budú prerokované všetky pripomienky a bude publikovaná verzia FDIS (Final Draft International Standard). Vydanie konečnej verzie normy je naplánované na koniec tohto roka. Bureau Veritas je súčasťou „LEAD združenia“, ktoré pripomienkuje a spoluvytvára normu. Hlavne preto si Vás dovoľujeme informovať o všetkých ďalších novinkách.

Norma ISO / DIS 45001 bola pripravené s využitím tzv.  štruktúry vysokej úrovne „High Level Structure“. Zámerom je zlepšiť súlad medzi ISO normami systémov manažérstva a uľahčiť implementáciu pre organizácie, ktoré musia spĺňať požiadavky viacerých noriem naraz, napríklad už vydaných noriem  ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Ing. Tomáš Máčel, Technický Manažér a Manažér HSE pre ČR a centrálnu Európu spresnil: „Jedná se o důležitý krok ze strany orgánu ISO pro ty organizace, které mají zavedené integrované systémy řízení. Revize OHSAS 18001 na ISO 4500 navazuje na změnu norem ISO 9001 a ISO 14001, které již mají jednotnou strukturu (tzv. HLS – High Level Structure) a jsou již platné. “

Nová norma  ISO / DIS 45001 zahŕňa:M

Vodcovstvo.
Vyššia angažovanosť vrcholového manažmentu v celom procese.

Riadenie rizika.
Zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách a rizikách BOZP v organizácii.

Integrovaný prístup.
Integrácia systému manažérstva BOZP do obchodných procesov organizácie.

Hlavné výhody

- Zredukovanie pracovných úrazov, chorôb a smrteľných úrazov  na pracovisku

- Vytvorenie a implementácia politiky  a cieľov BOZP

- Preukázanie vodcovstva a angažovanosti  s ohľadom na systém manažérstva BOZP

- Eliminácia BOZP rizík


O SPOLOČNOSTI BUREAU VERITAS SLOVAKIA, SPOL. S R.O.

Certifikačná a inšpekčná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA  spol. s r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny Bureau Veritas, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu a poskytuje komplexné služby v oblastiach kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Dôveryhodnosť spoločnosti potvrdzuje tradícia a dlhoročná skúsenosť siahajúca až do roku 1828. Celosvetovo pôsobí spoločnosť Bureau Veritas v 140 krajinách, kde má sieť 930 kancelárií a 330 laboratórií. Viac ako 61 tisíc zamestnancov Bureau Veritas poskytuje služby viac ako 400 tisícom klientov. Na území Slovenskej republiky je Bureau Veritas zastúpená už viac ako 100 rokov a zamestnáva viac ako 100 profesionálov. Medzi hlavné služby, ktoré v Slovenskej republike poskytuje, patrí: certifikácia systémov manažérstva a výrobková certifikácia, inšpekcia potravín a poľnohospodárskych komodít, testovanie a laboratórne analýzy, technické inšpekcie v priemysle, periodické kontrolné služby prevádzkovaných zariadení, kontrolné činnosti v stavebníctve, služby v oblasti lodného priemyslu, kontrolné služby pre finančný sektor, služby v oblasti BOZP/OPP/OŽP, školenia a vzdelávanie. Služby nie sú zamerané na vybrané odvetvie alebo trhové segmenty, ale sú poskytované naprieč odvetviami, bez ohľadu na rozsah alebo charakter. Pre špecifické prípady sú využívaní zahraniční audítori, inšpektori a ďalší experti.

Príklady akreditovaných certifikácií poskytovaných BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o. : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO / IEC 20000, ISO 22000,  ISO / IEC 27001, ISO 50001, energetické audity, EMAS, GHG, ISO / TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP+ , SA 8000, AS9100, FSC CoC, PEFC CoC, UTZ, RSPO a ďalšie.

Kontakt:

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Alžbeta Korčeková

Technical Manager
Certification Manager Deputy
Lead Auditor QMS/EMS/OHSAS/FSMS
Tel.: +421 2 5341 4165
alzbeta.korcekova@sk.bureauveritas.com

Kontaktujte nás

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211
miroslava.junova@...com

Kontaktní formulář
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby