Revízia noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ste pripravení?

18/08/16

PREČO REVÍZIA 2015?

Vo svete stále sa meniacich ekonomických, technologických a environmentálnych výziev sa musia spoločnosti neustále transformovať, aby držali krok s dobou. Keď spoločnosti splnia požiadavky týchto nových noriem, môžu lepšie splniť očakávania svojich klientov prostredníctvom neustále vysokej kvality, kvalitných produktov alebo služieb a pri tom upevňovať trvalo udržateľných vzťahov so všetkými relevantnými zúčastnenými stranami.

AKÉ SÚ VÝHODY NOVEJ NORMY?

Manažérstvo kvality (ISO 9001) a životného prostredia (ISO 14001) tvorí základ riadenia podniku

Tieto nové normy sa budú lepšie hodiť pre všetky typy spoločností vďaka zjednodušenému jazyku a menej direktívnym požiadavkám

Vďaka štruktúre na vysokej úrovni sa dajú tieto nové normy ľahko integrovať do iných systémov manažérstva

"Riadenie rizika" sa zlepší, aby zaistilo dlhodobú spokojnosť zákazníkov a lepšie riadenie vplyvov na životné prostredie

Vytvorenie vedomostnej databázy zaistí efektívnu vnútornú výmenu vedomostí spoločnosti

ČO JE NOVÉ V ISO 9001: 2015 A ISO 14001: 2015

„VEDENIE A ZÁVÄZOK“

Top manažment musí preukázať aktívnu úlohu v témach kvality a životného prostredia

Verzie noriem ISO: 2015 posilňujú riadenie kvality, ako základ pri riadení Vašej obchodnej činnosti

Zodpovednosť za témy kvality a životného prostredia zdieľajú viacerí zamestnanci

Vaši zamestnanci preukážu väčšiu motiváciu dosiahnuť krátkodobé a dlhodobé obchodné ciele

„PRÍSTUP ZAINTERESOVANÝCH STRÁN“

Zohľadňujú sa potreby konečných užívateľov, dodávateľov, distribútorov a iných príslušných strán

Životný cyklus produktov sa berie do úvahy pri kontrole riadenia dodávateľského reťazca

Zvýšite spokojnosť klientov a bezpečnosť prostredníctvom vysledovateľnosti / zistenia pôvodu

Bude pre Vás ľahšie predvídať súčasné a budúce potreby, ktoré vedú k identifikácii obchodných príležitostí

„MYSLENIE ZALOŽENÉ NA RIZIKU“

Musíte určiť riziká, ktoré je nevyhnutné riešiť a ktoré je potrebné plánovať, a vykonať opatrenia zamerané na riziká a príležitosti Bude pre Vás ľahšie dosiahnuť zamýšľané výsledky a neustále zlepšovanie a tak zaistiť dlhodobú spokojnosť klientov

„KOMUNIKÁCIA A INFORMOVANOSŤ“

Teraz sa požaduje interná a externá komunikácia o Vašom QMS a EMS

Vaše zainteresované strany budú viac informované o ich príspevku do Vášho QMS a EMS

Váš QMS a EMS bude efektívnejší vďaka vyššiemu zapojeniu Vašich zamestnancov a zainteresovaných strán

Vďaka externej komunikácii o Vašom QMS a Vašom EMS posilníte dôveru Vašich klientov vo Váš produkt a služby

„ ŠTRUKTÚRA HLS“

HLS (vysokoúrovňová štruktúra): Zosúladenie štruktúry noriem (rovnaké názvy, kapitoly, podkapitoly, definície)

HLS vám uľahčuje integrovať viac než jednu normu vo Vašom systéme manažérstva

"MENEJ PREDPÍSANÝCH POŽIADAVIEK A ZJEDNODUŠENÍ“

Presnejšie špecifikácie a požiadaviek motivovaných cieľmi

Menej požiadaviek pre postupy a dokumentáciu

Máte viac slobody vytvoriť si vlastný spôsob riešenia požiadaviek normy

O normy 2015 sa ľahšie uplatňujú na všetky typy veľkostí a typov odvetví, služieb a verejných organizácií

AKO ČO NAJVIAC VYUŽIŤ TENTO PRECHOD?

ODBORNÍCI Z BUREAU VERITAS ODPORÚČAJÚ TIETO KROKY PRECHODU:

PREDBEŽNÝ AUDIT:

O ČOM TO JE? Voliteľný prehľadový audit požiadaviek ISO 9001: 2015 a ich súčasného dodržiavania v systéme manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2008.

AKÚ HODNOTU TO PRINÁŠA VÁŠMU PRECHODU? Príležitosť plne chápať nové požiadavky a ich vplyv na Váš existujúci systém manažérstva. Toto môže potom objasniť činnosti, ktoré môže byť potrebné vykonať s cieľom úspešne vykonať prechod.

ALE: Predbežný audit je úplne nezávislý od prechodového auditu. Nezaručuje certifikáciu podľa 9001: 2015 ani 14001: 2015.

JEDNORAZOVÝ PRECHOD:

O ČOM TO JE? Naše prechodové audity  majú posunúť už certifikovanú organizáciu zo starej verzie normy k revidovanej verzii tej istej normy.

AKÚ HODNOTU TO PRINÁŠA VÁŠMU PRECHODU? Jednorazový prechod sa vykoná spolu s Vašimi existujúcimi plánovanými návštevami Bureau Veritas s cieľom čo najviac minimalizovať prerušenie každodenných činností zapríčinené externými auditmi. Bude potrebný ďalší čas na ukončenie prechodu, no všetky aktivity sa naplánujú čo najefektívnejšie.

VY SA ROZHODNETE, ČO JE NAJLEPŠIE PRE VÁŠ PODNIK

Viac: PDF brožura

Získajte aktuálne informácie na našej stránke: http://www.isorevisions.com/.

Najbližšie termíny preškolení:

ISO 9001 - 22.11.2016

ISO 14001 - 19.10.2016


alebo sa obráťte na:

V prípade školení: 

Anna KOVÁČOVÁ
Training coordinator
Mob.: +421 908 794 550
anna.kovacova@sk.bureauveritas.com

V prípade certifikácie/re-certifikácie:

Radoslav TILANDY
Obchodný riaditeľ, Sales Executive Manager
Mob.: +421 908726816
radoslav.tilandy@sk.bureauveritas.com

Peter ŠKYRTA
Senior Business Developer
Mob.: +421 907 700 507
peter.skyrta@sk.bureauveritas.com

 

Kontaktujte ná

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211
miroslava.junova@...com

Odoslať e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby