Ohlasovacia povinnosť - agendu vôd nutné hlásiť do konca januára!

19/12/16

Ohlasovacia povinnosť pre základné zložky životného prostredia

(podľa Zákonu č. 79/2015 (1.1.2017) o odpadoch, Zákonu č. o ochrane ovzdušia, Zákona 364/2004 (1.7.2016) o vodách)

Povinnosti ohlasovateľov je podať príslušné oznámenia:

Vodné hospodárstvo:

Do 31. januára odberatelia, ktorí odoberajú povrchovú alebo podzemnú vodu a znečisťovatelia, ktorí vypúšťajú odpadové alebo osobitné vody do povrchových resp. podzemných vôd), sú povinný v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., §6 ods. 5 a 6 každoročne oznamovať tieto údaje poverenej osobe v súlade s požiadavkami určenými v povoleniach.

Do 31. januára relevantný odberateľ oznámi vypočítanú predpokladanú výšku poplatkov za odobratú povrchovú alebo podzemnú vodu za bežný kalendárny rok poplatkovým oznámením za odbery (§79 ods. 2 zákona) a relevantný znečisťovateľ oznámi údaje o skutočnom množstve vypustených odpadových vôd do povrchových vôd (§79 ods. 4 zákona) poplatkovým priznaním správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Do 15. februára odberateľ oznámi údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním správcovi toku. Správca vykoná ročné zúčtovanie a vydá výkaz o výške nedoplatkov, resp. preplatkov, ktoré sa uhrádzajú do 30.4.

Odpadové hospodárstvo:

Do 28. februára Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je podnikateľ povinný podať za obdobie celého kalendárneho roka odboru starostlivosti o životné prostredie miestne príslušného okresného úradu.


PRE VIAC INFORMÁCIÍ:

Anna Kováčová
Auditor QMS/EMS/Training Coordinator

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, SVK-821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5341 4165, Mob.: +421 908 794 550
anna.kovacova@sk.bureauveritas.com

Kontaktujte nás

Anna Kováčová

+421 908 794 550

Odoslať e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby