Energetické manažérstvo - Energetické audity a ISO 50001

31/08/15

Náklady na spotrebu energií sa pre organizácie stávajú stále významnejším podielom prevádzkových nákladov, takže každá úspora energií sa premietne do ich zníženia.

Zníženie spotreby energií zároveň predstavuje nižšie emisie skleníkových plynov a predstavuje väčšiu starostlivosť o prírodné zdroje.

Smernica 2012/27EÚ stanovuje povinnosť zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v rámci EÚ.

RIEŠENIE

A) Energetický audit („jednorázové riešenie“)

Povinnosť vypracovať energetický audit je stanovená zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý je na Slovensku v platnosti od 1.12.2014.

Povinnosť vypracovať energetický audit sa vzťahuje na veľké podniky (viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat nad 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nad 43 mil. EUR)

Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele aj partnerských a prepojených podnikov

Zákon stanovuje termín realizácie prvého energetického auditu do 5. decembra 2015

Energetický audit musí posúdiť jednotlivé miesta spotreby: budovy a ich technické zariadenia, technologické zariadenia (procesy) a dopravné prostriedky (vykonávacia vyhláška 179/2015 Z. z.)

Veľký podnik musí následne aktualizovať energetický audit aspoň raz za štyri roky, alebo vykonať energetický audit v rámci certifikovaného systému energetického manažérstva energetického manažérstva ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

B) Certifikácia podľa ISO 50001 („systémové riešenie“)

Norma ISO 50001 je novým celosvetovým štandardom v oblasti energetického manažérstva s nasledujúcim logickým postupom pri jeho zavádzaní do praxe.

Postup: stanovenie energetickej politiky, analýza spotreby a využitia energie (stanovenie tzv. východiskového stavu), identifikovanie oblastí s významnou spotrebou a využitím energie (tzn. potenciálu ich úspor – priorít), stanovenie ukazovateľov energetickej náročnosti a energetických cieľov, cieľových hodnôt a akčných plánov k ich plneniu, zaisťovanie periodických predikcií spotrieb a využitia energií (a tím umožnenie efektívneho plánovania investícií smerom k zlepšovaniu), zvažovanie spotreby energií v rámci rozhodovacieho procesu pre obstarávanie produktov, služieb a iného technického vybavenia.

Implementáciu požiadaviek normy ISO 50001 je možné integrovať s existujúcimi manažérskymi systémami, napr. ISO 9001, OHSAS 18001 a/alebo ISO 14001.

Podporný program EÚ

EÚ zavádza podporný program na vykonanie energetických auditov (pre MSP) a na realizáciu opatrení zvyšujúcich energetickú efektívnosť (pre všetky podniky). Operačný program 2014-2020 „Kvalita životného prostredia“ poskytuje finančné zdroje vo výške 3,14 miliárd EUR.

Aký je hlavný prínos našich služieb v oblasti certifikácie systému energetického manažérstva?

   - Výrazné zníženie nákladov na energie (až o 25%)
   - Znižovanie vplyvov na životné prostredie
   - Súlad s platnými právnymi predpismi
   - Vybudovanie energetického tímu
   - Posilnenie imidž organizácie
   - Konkurenčná výhoda

Kontaktujte nás

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211
miroslava.junova@...com

Odoslať e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby