DEŇ KVALITY S BUREAU VERITAS

08/11/16

Už po piatykrát sa uskutočnil odborný seminár DEŇ KVALITY, tentoraz v priestoroch hotela Devín v Bratislave v termíne 20.10.2016, za prítomnosti klientov spoločnosti Bureau Veritas, ale aj zástupcov ďalších spoločností. Odborný seminár viedol Ing. Jakub Kejval, Country Chief Executive.

Úvodný príhovor predniesol Nicolas DURAND, District Chief Executive. Predstavil skupinu Bureau  Veritas  s portfóliom hlavných oblastí a 9 kľúčových strategických trhov.

Ako systematicky zvyšovať  bezpečnosť na pracovisku  a úloha manažmentu, odprezentoval Ing. Jakub Kejval, Country Chief Executive.  Pripomenul, že bezpečnosť práce je kombináciou správania sa ľudí, organizácie práce, technického vybavenia a pracovného prostredia. Informoval o efektívnych manažérskych nástrojoch, ktoré slúžia na zníženie úrazovosti.

Očakávanou témou bola revízia manažérskeho systému ISO 45001 oproti OHSAS 18001: 2007 v podaní Ing. Alžbety Korčekovej, Technical  Manager, Certification Manager Deputy. Zdôvodnila potrebu PREČO práve systém manažérstva BOZP – pre zvýšenie výkonnosti BOZP, cez systémový prístup, na uľahčenie implementácie a integrácie s inými  manažérskymi systémami. Zároveň informovala o obsahu normy ISO 45001 a rozdieloch oproti OHSAS 18001. Vydanie normy je plánované v roku 2017.

Prvé skúsenosti z aplikácie ISO 9001: 2015 – ako jednoducho riadiť SMK predniesol Ing. Ján Dolog. Poukázal na jednoduchosť integrovaných systémov, ich prístupov, hodnôt, kde najdôležitejšiu úlohu hrá ich osvojenie, tvorba, ochrana a šírenie systémov. Dôležitou súčasťou  sú aj hodnoty, riziká, partnerstvá, komunikácia, aktivita, čas, projekt a životný cyklus.

O nových kurzoch, ktoré spoločnosť  Bureau Veritas ponúka, informovala  Anna Kováčová. Pozornosť venovala hlavne  školeniam  v oblasti  Jemných zručností, napr.  Prezentačné zručnosti podľa Steva Jobsa (kde sa môžeme naučiť, ako sa odlíšiť a byť originálny), Vedenie ľudí, Predaj a budovanie vzťahov, Emocionálna inteligencia. Rozvoj osobnostných charakteristík, schopnosť pozorne počúvať, rešpektovať odlišné názory je možné si vyskúšať na školení Efektívnej komunikácie a nedostatkom v plánovaní času  vieme pomôcť prostredníctvom školenia Time management. Zároveň odznela informácia o školeniach SCC ( Safety Certificate Contractors) pre prácu s vysokým rizikom, ktoré realizujeme  prostredníctvom dvoch typov certifikácie osôb a to: SCC/BES a CSS/SOS.

Diskusiu vyvolali  Ing. Katarína KašubováIng. Katarína VerešováÚtvaru kvality Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR svojím príspevkom o ceste organizácií k výnimočnosti aj prostredníctvom Národnej ceny SR za kvalitu. V ich podaní odznela podrobná informácia o priebehu Národnej ceny SR za kvalitu, jej štruktúre prostredníctvom manažérskych prístupov, kam patria: vodcovstvo, stratégia,  zamestnanci, partnerstvá, zdroje, procesy, výrobky a služby. Veľmi dôležitou zložkou je v tomto procese aj samohodnotenie prostredníctvom vypracovania správy podľa modelu EFQM. Neodmysliteľnou súčasťou je samotné posúdenie na mieste priamo v sídle  prihlásenej organizácie, záverečnej správy a rozhodnutí o ocenení. Poukázali na výhody a unikátnosť Národnej ceny SR za kvalitu.

Ing. Peter Škyrta, PhD v krátkosti informoval o praktických skúsenostiach našich klientov v oblasti energetických  auditov  a  ISO 50001. Povinnosti  veľkých podnikov je možné realizovať prostredníctvom energetických auditov alebo systémovo cez certifikáciu podľa ISO 50001. Upriamil pozornosť na preukázateľnú úsporu energie a vody v prípade systémového riešenia o 8%. Zároveň informoval o výhodách oboch variantov.

O podpore  investičných zámerov podnikateľských subjektov z grantov EÚ poinformovala Ing. Anna Pastierová, Prokurista spoločnosti  EUFC SK s.r.o. V tomto období  sú ešte stále aktuálne Operačné programy - Investovania do rastu a zamestnanosti, Výskumu a inovácie a Operačný program Kvalita životného prostredia. Obšírne hovorila o jednotlivých výzvach, ako napr. Opätovné  použitie a recyklácia nebezpečných odpadov, Podpora v oblasti zvýšenia podielu OZE či Zníženie energetickej náročnosti. V závere šokovala štatistikou čerpania k 31.7.2016, ktoré v rámci SR je 0 a iba v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra dosahuje čerpanie necelých 3%.

Už tradične k obľúbeným blokom patria praktické skúsenosti našich klientov v oblasti manažérskych systémoch. Tento rok svoje skúsenosti odprezentovala Ing. Mária Dologová, MBA, riaditeľka odboru stratégie a integrovaného manažérskeho systému Štatistického úradu SR. V úvode podala účastníkom základné  informácie o Štatistickom úrade SR, ako ústrednom orgáne štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Podčiarkla ich vízie, poslanie, hodnoty a zároveň informovala o histórii implementácie IMS od  mája 2004 po súčasnosť. Dôležitým krokom v procese bola integrácia Kódexu postupov pre európsku štatistiku, analýza každej požiadavky v rokoch 2012 – 2014. V závere informovala o dopadoch existencie integrovaného manažérskeho systému.

Posledným prezentujúcim bol Ing. Miroslav Sagan, General Manager spoločnosti Enics Slovakia s.r.o., ktorý svojím temperamentným vystúpením ihneď v úvode zaujal všetkých zúčastnených kontrolným testom koncentrácie. Poinformoval o bohatej histórii, míľnikoch spoločnosti Enics od roku 1967, ako štátneho podniku, cez jeho stratégiu, implementáciu jednotlivých manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, ISO /TS 16949, OHSAS 18001, ISO 27001 a prípravou na ISO 13485. Súčasťou ich každodenného života sa stal LEAN. Vyzdvihol  dôležitosť pozornosti, ktorú spoločnosť venuje svojim 600 zamestnancom, hybnej sile ich spoločnosti.

Účastníci odborného seminára si v závere odniesli zaujímavé ceny pri zlosovaní vizitiek v podobe darčekových predmetov spoločnosti Bureau Veritas, ako napr. dáždniky, šálky, perá, USB.

Dovidenia na ďalších podujatiach Bureau Veritas...

     

Kontaktujte nás

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211

Odoslať e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby