HODNOTY

Rešpektovanie našich hodnôt

 

Naše základné hodnoty sú  pevné a absolútne. Zameriavajú sa na integritu a etiku, objektívne rady a validácie s ohľadom na jednotlivcov, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť.
 
Tieto hodnoty sú stmeľujúcim prvkom Bureau Veritas, ktorým každý z nás podlieha.
Posilňujú našu jednotu, súdržnosť a zabezpečujú realizáciu našej stratégie rentabilného rastu.
Dve z týchto kľúčových hodnôt:
- integrita a etika
- objektívne rady a validácie
boli ústredným bodom našej práce.
 
Táto práca bola vedená Medzinárodnou federáciou inšpekčných agentúr (IFIA). Cieľom agentúry je vyvinúť program zhody nadriadený všetkým IFIA členom. Cieľom programu je zlepšiť status profesie zabezpečením, že každý člen IFIA:
- sa drží minimálne noriem profesionálneho výkonu vo svojej organizácii;
- zabezpečuje etické správanie;
- a zabezpečuje integritu svojich služieb.
 
Ako člen IFIA sme poverení vývojom a implementáciou programu zhody, ktorý pokrýva celú našu organizáciu. Princípy a pravidlá tohto programu sú obsiahnuté v aktuálnom “Etickom kódexe", ktorý odráža všetky požiadavky IFIA.
Všetci zamestnanci, manažéri a výkonní pracovníci sú zodpovední za dodržiavanie zhody ako živej súčasti obchodného procesu a budúceho úspechu. 

 

Integrita a etika

Konáme s dobrým úmyslom, úprimne a bezúhonne.
Konáme to, čo povieme, že vykonáme.
Jasne stanovujeme naše zmluvy a činnosti, a adekvátne ich dodávame.
Dodržiavame politiku a procesy spoločnosti.
Rešpektujeme dôvernosť obchodných a osobných informácií.
Rešpektujeme miestnu i medzinárodnú etiku a profesionálne štandardy.
Poskytujeme informácie, inštrukcie a školenia nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia tímov pri práci.
Je od nás požadované dodržiavať naše úlohy a zodpovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Objektívne rady a validácie

Poskytujeme profesionálne a objektívne rady.
Poskytujeme reporty, ktoré sú primeraným záznamom činností v súlade s našimi najlepšími praktikami
.

 

Rešpekt pre všetkých jednotlivcov

Jednáme s inými tak, ako sa s nimi má jednať na základe ich oprávnení.
Zvažujeme dopad nášho osobného konania na ostatných.
Rozpoznávame a hodnotíme náš osobný prínos a získavame primeranú spätnú väzbu na náš výkon.
Rešpektujeme rozdiely, staráme sa o druhých a nediskriminujeme nikoho na základe rasy, etnického pôvodu, veku, pohlavia alebo náboženského či politického presvedčenia.

 

Spoločenská a environmentálna zodpovednosť

Rastúci záväzok organizácií voči spoločnosti tvorí nové výzvy na kombináciu rentability a zodpovednosti.
Vedomie vznikajúcich rizík tvorí nové požiadavky a nové aktivity a má vplyv na organizačné i manažérske úrovne spoločnosti.
Bureau Veritas ako celok a každý zamestnanec individuálne, berie do úvahy dopad svojich činností na komunitu, ľudí a obchod.

 

Životné prostredie

Bureau Veritas ručí za to, že sme dobrými susedmi pre komunity, v ktorých vykonávame svoje obchody, nakoľko konáme v súlade so zákonom a s dobrým zámerom.

 

Kontaktujte nás

Bureau Veritas

+421 (0)2 5341 4165

Pošlite e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby