13-didier-michaud-daniel

HISTÓRIA BUREAU VERITAS

ODKIAĽ POCHÁDZAme

Informačná kancelária pre námorné poistenie, založená v belgických Antverpách v roku 1828, mala jednoduchú úlohu: dať dopravným upisovateľom aktuálne informácie o poistnom užívaní v obchodných centrách a poskytnúť presné informácie o stave lodí a zariadení. 

V roku 1829 sa spoločnosť premenovala na Bureau Veritas, prijala symbol pravdy ako svoju oficiálnu značku a vydala prvý  register asi 10 000 lodí. V 1833 sa centrála presťahovala z Antverp do Paríža, kde bola v roku 1830 zriadená pobočka. Spoločnosť silnela a silnela, expandovala do nových oblastí ako sú “kontrola materiálov” pre  železiarske a oceľové inšpekcie v rozkvitajúcom železničnom priemysle rovnako ako kontrola výrobných zariadení. V 1922 francúzska vláda poverila Bureau Veritas oficiálnou kontrolou certifikátov letovej spôsobilosti pre civilné letectvo. Ani automobilový priemysel nebol zanedbaný: Bureau Veritas vytvorila službu na kontrolu autobusov, vozňov a nákladných áut v roku 1927.

...KAM IDEME

Čo sme odvtedy vytvorili? Všestranný produkt pre úspešnú budúcnosť.

ZROD SPOLOČNOSTI (1828)

V zime 1821 vyčíňali v Európe prudké búrky, ktoré zapríčinili stroskotanie takmer 2 000 lodí a zanechali 20 000 mŕtvych. Táto situácia bola pohromou pre poisťovacie spoločnosti. Väčšina z nich zbankrotovala, a pre tie ktoré zostali bola konkurencia prichádzajúca od nováčikov v nasledujúcich rokoch zúrivá. Počas tohto kritického obdobia dvaja ručitelia Alexandre Delehaye, Louis van den Broek a poistný maklér Auguste Morel založili Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Informačnú kanceláriu pre námorné poistenie).

Spoločnosť, založená v Antverpách (Belgicko) v júni 1828, mala jednoduchú úlohu: dať dopravným upisovateľom aktuálne informácie o poistnom  užívaní v obchodných centrách a poskytnúť všetky nevyhnutné informácie pre určenie úrovne sebaistoty v lodiach a zariadeniach. Ale nová metodológia bola to, čo postavilo spoločnosť mimo konkurencie. Rovnako ako indikácia typu navigácie, ktorú dokáže plavidlo zvládnuť, hodnota rizika (3/3, 2/3, 1/3) bola prisúdená každému plavidlu. Táto brala do úvahy konštrukčný projekt plavidla, kvalitu materiálov, silu základného rozmeru lodnej konštrukcie, vek, predošlé nehody, a stav údržby trupu a lodnej výstroje.V roku 1829 sa spoločnosť premenovala na Bureau Veritas, bol vydaný prvý zoznam asi 10 000 lodí - a symbol pravdy bol prijatý ako oficiálna značka spoločnosti.

PRAVDA A SVEDECTVO

Pôvodná insignia z roku 1829 bola navrhnutá Achillom Deveria a vyrytá Jacques-Jeanom Barre. Znázorňovala ženskú postavu pravdy vychádzajúcu zo studne. Zakladatelia vysvetlili svoje zdôvodnenie v liste, ktorý bol distribuovaný s každým zoznamom. Ich cieľ bol jasne stanovený: “hľadať pravdu a povedať ju bez strachu alebo zvýhodňovania.”

ZÍSKAVANIE ŠIRŠEJ POZORNOSTI (1830 - 1980)

V roku 1830 bola vytvorená pobočka v Paríži. V roku 1833 boli však aktivity spoločnosti natoľko rozšírené, že do francúzskeho hlavného mesta bola presunutá centrála spoločnosti. Pod novým vedením omladená spoločnosť silnela a silnela, čo dokazuje prvý posudok:

“Nič iné vo Francúzsku či celosvetovo nemôže byť porovnávané s týmto manuálom (Bureau Veritas Register) v žiadnom inom priemyselnom odvetví, tak bezvýhradne nutnom pre poisťovateľa a tak užitočnom pre námorný obchod vo všeobecnosti. Nerozumieme, prečo táto spoločnosť neprofituje z vládnej ochrany a starostlivosti, nakoľko my to považujeme, popri jej užitočnosti, predovšetkým za verejný záujem.” Časopis ručiteľov “Revue des Assurances”, 1830

Vystupovanie Bureau Veritas nezostalo nepovšimnuté ani v iných oblastiach. Spoločnosť bola spomenutá v troch novelách Julesa Verna:
“20 000 míľ pod morom” (1869)
“Tajuplný ostrov” (1874)
“Tí, ktorí prežili kancelára” (1875).

… a názov “Bureau Veritas” sa objavil vo francúzskom slovníku Larousse a úplnom Websterovom revidovanom  slovníku (1913).

CELOSVETOVÁ EXPANZIA

Najlepším dôkazom vitality Bureau Veritas bola bez pochýb jej rastúca celosvetová expanzia – najprv v Európe, neskôr v Amerike a napokon vo všetkých hlavných prístavoch ostatných kontinentov. S rozmachom priemyselnej revolúcie Bureau Veritas rozšírila rozsah svojich služieb. Zavedenie železa a ocele do výstavby lodí spôsobilo, že inšpekcia materiálov vo výrobe sa stala rozhodujúcou. V 1910 bola vytvorená nová služba - "kontrola materiálov". Jej zmyslom bolo preskúmať všetky materiály používané v priemyselných zariadeniach, dieselových motoroch, lokomotívach a podobne, rovnako ako aj v samotných fabrikách.

Neskôr v roku 1922 francúzska vláda poverila Bureau Veritas oficiálnou kontrolou certifikátov letovej spôsobilosti pre civilné letectvo. (Značné skúsenosti spoločnosti získané na poli námornej dopravy sa potvrdili ako veľmi cenné.) Nová letecko-navigačná služba priniesla dôsledné procesy založené na periodických dozoroch so zreteľom na špecifické pravidlá. Podobné požiadavky poisťovacích spoločností na pravidelné kontroly autobusov, vozňov a nákladných áut vo Francúzsku viedli k vytvoreniu automobilovej služby v roku 1927.

S rastúcim počtom nehôd počas staviteľského boomu, ktorý nasledoval po prvej svetovej vojne, poisťovatelia zistili, že nemôžu ďalej pokrývať toto riziko, kým nebudú vykonávané predtým existujúce kontroly na mieste. Bureau Veritas opäť odpovedalo na výzvu trhu a v 1929  založilo "kontrolnú službu pre výstavbu a civilné inžinierstvo".

V roku 1932 Bureau Veritas založilo vlastné laboratóriá v Levallois-Perret neďaleko Paríža pre testovanie stavebných materiálov, metalurgické a chemické analýzy.

ROZŠIROVANIE PODNIKANIA (1980 - 1990)

V období rokov 1980 a 1990 Bureau Veritas založila množstvo nových dcérskych spoločností ako odpoveď na špecifické potreby trhu.

Bivac - V 1984 vláda Nigérie poverila Bureau Veritas vykonaním predvstupovej inšpekcie importov. Bolo to pre spoločnosť úplne novou výzvou, ktorú chceli rýchlo zvládnuť a rozšíriť aj na iné krajiny. Čoskoro vytvorili globálnu sieť na prácu s vládami po celom svete.

BVQI - dnes Bureau Veritas Certification – Od roku 1988 sa požiadavky kvality a certifikácia ISO stali kľúčovými pre mnoho spoločností. S rastúcou potrebou tretej nezávislej strany pre certifikáciu systémov bola Bureau Veritas v silnej pozícii odpovedať.

Veritas Auto - V 1990 bola vytvorená hlavná dcérska spoločnosť pre výkon pravidelných inšpekcií motorových vozidiel. Táto činnosť bola zrušená o niekoľko rokov neskôr.

STRATEGICKÁ VÍZIA A AKVIZÍCIE (1990 - 2000)

V roku 1995 priniesli dvaja noví akcionári CGIP a Poincaré Investissement čerstvý impulz do činností Bureau Veritas. V tom čase sa celkové ekonomické prostredie vyvíjalo ešte rýchlejšie. Ekonomický boom v Ázii a objavenie sa silných ekonomík Ruska a východnej Európy zmenili trh. Navyše rastúce sústredenie na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia a životné prostredie išlo v Európe a Severnej Amerike ruka v ruke s množením sa nových regulácií. Rýchlo sa rozvíjajúce krajiny začali zosúlaďovať svoje predpisy s tými z USA a Európy. Normy naštartovali rast dodávateľských sietí, nakoľko rozvinuté krajiny trvali na tom, aby ich dodávatelia z iných častí sveta podliehali rovnakým normám. V náročnom prostredí si Bureau Veritas stanovila priority založené na externom raste, ktorý pomohol posilniť jej pozíciu v rozvinutejších ekonomikách.

HLAVNÉ AKVIZÍCIE

Rok 1996 bol dôležitým z hľadiska významného zlúčenia vo Francúzsku: Bureau Veritas získala 100% kapitálu CEP a stala sa francúzskym lídrom v hodnotení zhody stavebných konštrukcií. O niečo neskôr akvizícia dvoch osvedčených amerických firiem s testovacími laboratóriami v Ázii - ACTS (Acts Testovacie Laboratóriá) v 1998 a MTL (Merchandise Testovacie Laboratóriá) v 2001 – pridali nové kľúčové oprávnenie pre portfólio spoločnosti: jej pozícia bola výrazne posilnená v testovaní spotrebiteľských produktov. Divízia „Služby spotrebiteľských produktov” je dnes jednou z celosvetovo najvýznamnejších poskytovateľov zabezpečenia kvality pre výrobcov a maloobchodníkov spotrebiteľských produktov.

BUDOVANIE SILNÝCH RASTOVÝCH PLATFORIEM (od 2000)

V posledných rokoch Bureau Veritas zjednodušila organizáciu, aby umožnila lepšie trhové zameranie a zachovala si silný rastový moment. Skupina je teraz štruktúrovaná do ôsmych globálnych oblastí podnikania:

 • Námorníctvo
 • Priemysel
 • Inšpekcie a prevádzkové kontroly
 • Bezpečnosť, ochrana zdravia a životné prostredie (HSE)
 • Stavebníctvo
 • Certifikácia
 • Spotrebiteľské produkty
 • Vládne služby a medzinárodný obchod 

Bureau Veritas dosiahla výraznú konkurenčnú pozíciu v 8 globálnych sektoroch svojho podnikania:

 • Všetkých 8 globálnych sektorov podnikania sa umiestnilo na trhoch s vysokým potenciálom a signifikantným rastom.
 • Celosvetová vedúca pozícia v každej z týchto oblastí podnikania.
 • Schopnosť vytvoriť výkonnú a hutnú medzinárodnú sieť.
 • Podrobná technická expertíza uznávaná relevantnými úradmi a akreditačnými orgánmi.
 • Spoľahlivý dôkaz rastu cez akvizície.

Tok akvizícii bol obzvlášť aktívny v posledných 5 rokoch, umožňujúci spoľahlivý rast pre Bureau Veritas, predovšetkým v 3 krajinách:

USA

Po integrácii amerických laboratórií v roku 2003, skupina ešte viac posilnila svoju pozíciu v USA na začiatku roku 2004 akvizíciou so spoločnosťami Berryman & Henigar a Graham Marcus, ktorých služby zahŕňali dodržiavanie predpisov, riadenie programov a výstavby, riadenie aktív a služby v oblasti životného prostredia. Skupina tiež na začiatku roku 2005 získala Linhart Petersen Powers Associates (LP2A) špecializujúcu sa na služby americkým samosprávam, predovšetkým na výstavbu a súlad s predpismi. Neskôr akvizícia s OneCIS, inšpekčnou divíziou poisťovacej skupiny OneBeacon dala Bureau Veritas prístup k inšpekcii a hodnoteniu tlakových zariadení v súlade s normami ASME v krajine. A akvizícia s Clayton a NATLSCO v roku 2005 posilnila QHSE spôsobilosť Bureau Veritas.

Veľká Británia

V krajine, kde sa investície do infraštruktúry a výstavby v posledných rokoch ukázali ako dobré, Bureau Veritas nadobudlo v roku 2002 skupinu the Weeks. To prinieslo významnú kapacitu poradenstva v oblasti životného prostredia a geotechniky po celej krajine, rovnako ako testovacie laboratóriá pre konštrukčné materiály a analytickú chémiu. Ďalším významným míľnikom bola akvizícia so spoločnosťou  Casella v roku 2005, ktorá bola lídrom pre QHSE služby na britskom trhu.

Austrália

V roku 2006 Bureau Veritas získala 3 spoločnosti v Austrálii, aby vytvorila HSE platformu pre celú krajinu: Kilpatrick, Intico a IRC. Intico prinieslo aj silnú pozíciu v inšpekčných službách pre banský priemysel.

RAZENIE SI CESTY

Silný organický rast a viac ako 50 akvizícií v posledných 10 rokoch nás poslali do vedenia na našom trhu a dali nám široké a jedinečné odborné znalosti v oblasti QHSE manažmentu. Teraz by sme sa chceli o tieto odborné znalosti podeliť s Vami.