GMP+ International

GMP+ International

 

Krmivo je prvým článkom v potravinovom reťazci pre zvieratá. Výroba vysoko výživných a kvalitných potravinových produktov živočíšneho pôvodu ako taká začína u kvalitných krmív a prísad do krmív.

GMP + FSA ( GMP + Feed Safety Assurance) je štandardom pre kvalitu a bezpečnosť krmiva v celom dodávateľskom reťazci, od výroby, skladovania až po prepravu a distribúciu. Certifikácia GMP + od Bureau Veritas zvyšuje vašu reputáciu kvality, bezpečnosť a správnu výrobnú prax, budovanie dôvery u maloobchodníkov a zlepšovanie prístupu na trh. Základom štandardu sú pravidlá správnej výrobnej a hygienickej praxe (SVHP), analýza rizík a stanovenie kritických kontrolných bodov (HACCP) a legislatívne požiadavky práva EU.

Štandard GMP + FSA je určený pre výrobcov poľnohospodárskych komodít, výrobcov krmív, uskladňovanie krmív a kŕmnych zmesí, prepravcom poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (automobilová, lodná a vlaková doprava), obchodníkom s komoditami, výrobcom a obchodníkom s krmivami pre domáce a hospodárske zvieratá