PODMIENKY POUŽÍVANIA

Používanie tejto stránky, náležitosti a podmienky pre poskytovanie informácií sa riadia právnymi predpismi. Používaním tejto stránky súhlasíte, že ich akceptujete a ste viazaní týmito podmienkami.

 

Bezpečnosť

 

Súkromie používateľov je pre nás dôležité. Akékoľvek informácie, ktoré od Vás získavame prostredníctvom tejto stránky, budú použité na to, aby sme Vám zaslali informácie o produktoch a službách, o ktoré ste prejavili záujem a takisto môžu byť použité na zaslanie informácií o iných produktoch a službách, o ktoré by ste mohli mať záujem, pokiaľ nás neinformujete, že si neželáte zasielanie takýchto informácií. Na tento účel môžu byť Vaše informácie poskytnuté iným spoločnostiam skupiny Bureau Veritas. Poskytnutím Vašich informácií súhlasíte s ich použitím na vyššie uvedené účely. Neposkytneme ich žiadnej tretej strane mimo Bureau Veritas, okrem toho, keď je to potrebné pre splnenie Vašich objednávok alebo pre údržbu Vášho účtu.

 

Pre účely bezpečnosti stránky a na zabezpečenie toho, aby táto stránka zostala prístupná pre všetkých používateľov, monitoruje Bureau Veritas návštevnosť siete na identifikáciu neautorizovaných pokusov o upload alebo zmenu informácií, alebo iné spôsobenie škody na stránke. Ktokoľvek používa túto stránku výslovne súhlasí s takýmto monitoringom.

 

Neautorizované pokusy zmeniť akékoľvek informácie uložené v tomto systéme, marenie alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov, alebo využívanie tohto systému na iný ako určený účel sú zakázané a môžu mať za následok kriminálne trestné stíhanie.

 

Ak monitorovanie odhalí možné kriminálne aktivity, tento dôkaz môže byť poskytnutý príslušným orgánom.

 

Autorské právo

 

Všetok obsah stránok Bureau Veritas je majetkom spoločnosti BUREAU VERITAS, pokiaľ nie je stanovené inak. Žiadna časť týchto stránok nesmie byť reprodukovaná, presunutá alebo skopírovaná v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, okrem stiahnutia, vytlačenia alebo kopírovania výpisov informácií z tejto stránky pre osobné použitie.

 

Odvolanie: Odkazy na iné webové stránky

 

Dokumenty poslané na túto stránku môžu obsahovať hypertextové odkazy alebo presmerovania na informácie vytvorené a udržiavané inými verejnými alebo súkromnými organizáciami. Tieto linky a presmerovania sú poskytované pre pohodlie návštevníkov. BUREAU VERITAS nepreberá žiadnu záruku alebo zodpovednosť za obsah (vrátane, bez obmedzenia), presnosť, relevantnosť, včasnosť, alebo úplnosť akýchkoľvek prepojených informácií a nepotvrdzuje alebo neschvaľuje obsah akýchkoľvek stránok tretej strany, v nich obsiahnutých informácií, akýchkoľvek vyjadrených stanovísk, alebo komerčných produktov či služieb ponúkaných na týchto vonkajších stránkach, alebo sponzorských organizáciách týchto stránok, obchodným menom, obchodnou značkou, výrobcom, alebo inak.

 

Bureau Veritas nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť používaním akýchkoľvek informácií obsiahnutých alebo spomenutých na stránkach akejkoľvek tretej strany.  
 

Odvolanie: Komerčné produkty atď.

 

Zmienky na stránkach Bureau Veritas o akýchkoľvek špecifických komerčných produktoch, procesoch, alebo službách, alebo použitie akéhokoľvek obchodného, firemného alebo korporátneho mena je pre informáciu a pohodlie návštevníkov stránky, a neznamená schválenie, odporučenie alebo obľúbenosť u Bureau Veritas. Pohľady a názory autorov tu vyjadrené nevyhnutne nepredstavujú, či neodrážajú názory Bureau Veritas, a nemôžu byť použité na reklamu, alebo na účely schválenia produktov.

 

Odvolanie: Správnosť obsahu

 

Bureau Veritas pozorne pripravila túto stránku, ale neposkytuje žiadnu záruku alebo záväzok za žiaden obsah stránky (vrátane, bez limitu), jeho presnosť, kompletnosť, adekvátnosť alebo vhodnosť pre konkrétny účel.

 

Bureau Veritas nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť používaním akýchkoľvek informácií obsiahnutých, alebo spomenutých na tejto stránke, a výslovne sa zrieka zodpovednosti za chyby a omyly v obsahu tejto stránky.

 

S ohľadom na obsah stránok Bureau Veritas, ani Bureau Veritas, ani jej zamestnanci a spolupracovníci nenesú žiadnu záruku, výslovnú, implicitnú či zákonnú, vrátane ale neobmedzene, k zárukám neporušenia práv tretej strany, názvu, a záruk uspokojivej kvality a vhodnosti na konkrétny účel s ohľadom na obsah prístupný zo stránok Bureau Veritas, alebo iných internetových zdrojov s ňou prepojených. Rovnako Bureau Veritas neprijíma právnu zodpovednosť za správnosť, kompletnosť, alebo užitočnosť žiadnej informácie, produktu, alebo procesu sem priloženého, ani slobodu počítačového víru a netvrdí, že použitie takejto informácie, produktu, alebo procesu neporuší súkromné práva.

 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby