ENERGY_32

ENERGETICKÝ AUDIT ("jednorázové riešenie")

Vzťahuje sa povinnosť energetického auditu aj na vašu spoločnosť? 

Povinnosť vypracovať energetický audit je stanovená zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý je na Slovensku v platnosti od 1.12.2014.

Povinnosť vypracovať energetický audit sa vzťahuje na veľké podniky (viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat nad 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nad 43 mil. EUR).

Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele aj partnerských a prepojených podnikov.

Energetický audit musí posúdiť jednotlivé miesta spotreby: budovy a ich technické zariadenia, technologické zariadenia (procesy) a dopravné prostriedky (vykonávacia vyhláška 179/2015 Z. z.).

Veľký podnik musí následne aktualizovať energetický audit aspoň raz za štyri roky, alebo vykonať energetický audit v rámci certifikovaného systému  energetického manažérstva ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Zákon stanovil termín realizácie (zabezpečenia) prvého energetického auditu do 5. Decembra 2015.