AUDIT ZHODY S GDPR

AUDIT ZHODY S GDPR

ZAISTITE SI BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI.

Od 25. mája 2018 každá organizácia spracovávajúca osobné údaje (správca / spracovateľ údajov) by mala spĺňať požiadavky GDPR.

Prispôsobenie organizácie sa konalo v atmosfére zhonu a chaosu. Často nebolo dosť času na overenie vykonanej práce z hľadiska súladu s novými nariadeniami o ochrane osobných údajov. Takmer každá organizácia spracúva osobné údaje zástupcov dodávateľov, subdodávateľov alebo svojich zamestnancov, napr. v oblasti ľudských zdrojov a miezd, predaja alebo poskytovania služieb. Napriek prispôsobeniu vnútornej dokumentácie ustanoveniam GDPR stále existuje vysoké riziko nesúladu, pretože vypracované dokumenty musia fungovať aj v praxi.

AUDIT ZHODY S USTANOVENIAMI O GDPR

Služba spočíva v overení - z formálneho a právneho hľadiska - riešení implementovaných organizáciou klienta. Výsledkom služby je podrobná správa špecifikujúca percentuálnu úroveň súladu subjektu s GDPR spolu so zoznamom odporúčaní pre správcu údajov týkajúcich sa obnovenia zákonného stavu, vykonávania chýbajúcich postupov alebo jednoducho možnosti zlepšenia určitých oblastí organizácie.

VÝHODY

  • Zníženie rizika súladu s GDPR;
  • Overenie úrovne súladu organizácie s GDPR;
  • Zjednotenie úrovne bezpečnosti osobných údajov v organizácii;
  • Obmedzenie rizika porušenia osobných údajov;
  • V budúcnosti - uľahčenie získania osvedčenia o zhode s GDPR;
  • Budovanie imidžu zodpovednej organizácie, ktorá sa stará o ochranu osobných údajov a informácií.