Maia+

MAIA+

Získajte presný prehľad jednoducho a rýchlo.

Digitálny nástroj slúžiaci pre správu interných auditov, akčných plánov, prehľad o audite:

  • Intuitívne jednoduché ovládanie;

  • Audítorská osnova pripravená podľa požiadaviek klienta;

  • Audit vyplní audítor v mobilnej aplikácii, ktorá je dostupná na Google Play Obchod alebo App Store;
  • Jednoduchý a rýchly záznam zistených nezhôd vrátane fotodokumentácie a následná správa akčného plánu prostredníctvom webového portálu;
  • Majte prehľad o kvalite a bezpečnosti vašich produktov a služieb, a to všetko ihneď po ukončení auditu;
  • Nápravné opatrenia budú vydané bezodkladne s jasnou delegáciou a priebehom;
  • Ak prevádzkujete viac prevádzok, všetky výsledky budú na jednom mieste (filtrovateľné);
  • Individuálny zamestnanecký prístup do webového portálu (nastavenie prístupových práv)