safeOps

SafeOps

Prenechajte denné papierovanie digitálnym technológiám, Váš čas je drahocenný.

Digitálny nástroj na administratívne a procesné správy Vašej prevádzky:

  • Individuálne nastavenie každej prevádzky
  • Správa a prehľad vybavenia (váhy, teplomery, trieštivý materiál)
  • Vedenie bežných denných záznamov (HACCP, správna hygienická a výrobná prax, sledovateľnosť, návštevný poriadok)
  • Aplikácia sama upozorní na nutnosť zaznamenania povinných úkonov (upratovanie, kontrola, kalibrácia)
  • Zamestnanci nebudú môcť spätne dopĺňať záznamy (napr. teplota v chladiacich zariadeniach, záznam o uskutočnení upratovania, záznam odpisov nevyhovujúcich a prejdených surovín)
  • Možnosť individuálnych podrobných záznamov kvality alebo upozornenie na problém a rýchle odovzdanie tejto informácie, vrátane fotografií
  • Interná komunikácia medzi strediskami
  • Zdieľanie dôležitých dokumentov (manuály, predpisy, smernice)