CONSUMER PRODUCTS_19

DIGITÁLNE NÁSTROJE

Spoľahnite sa na digitálne technológie aj vo Vašom podnikaní. Uľahčite si prácu, zjednodušte procesy, znížte náklady a majte o všetkom prehľad.

BUREAU VERITAS vyvinulo tri digitálne technológie, ktoré sú vhodné do každého odvetvia.
Nechajte si predstaviť naše moderné digitálne technológie.

 

NAŠE DIGITÁLNE RIEŠENIE:

SAFEOPS

Prenechajte denné papierovanie digitálnym technológiám, Váš čas je drahocenný.

Digitálny nástroj na administratívne a procesné správy Vašej prevádzky:

 - Individuálne nastavenie každej prevádzkarne;
 - Správa a prehľad vybavenia (váhy, teplomery, trieštivý materiál);
 - Vedenie bežných denných záznamov (HACCP, správna hygienická a výrobná prax, sledovateľnosť, návštevný poriadok)
 - Aplikácia sama upozorní na nutnosť zaznamenania povinných úkonov (upratovanie, kontrola, kalibrácia);
 - Zamestnanci nebudú môcť spätne dopĺňať záznamy (napr. teplota v chladiacich zariadeniach, záznam o uskutočnení upratovania, záznam odpisov nevyhovujúcich a prejdených surovín);
 - Možnosť individuálnych podrobných záznamov kvality alebo upozornenie na problém a rýchle odovzdanie tejto informácie, vrátane fotografií;
 - Interná komunikácia medzi strediskami;
 - Zdieľanie dôležitých dokumentov (manuály, predpisy, smernice)

 

MAIA+

Získajte presný prehľad jednoducho a rýchlo

Digitálny nástroj slúžiaci pre správu interných auditov, akčných plánov, prehľad o audite:

 - Intuitívne jednoduché ovládanie;
 - Audítorská osnova pripravená podľa požiadaviek klienta;
 - Audit vyplní audítor v mobilnej aplikácii, ktorá je dostupná na Google Play Obchod alebo App Store;
 - Jednoduchý a rýchly záznam zistených nezhôd vrátane fotodokumentácie a následná správa akčného plánu prostredníctvom webového portálu;
 - Majte prehľad o kvalite a bezpečnosti vašich produktov a služieb, a to všetko ihneď po ukončení auditu;
 - Nápravné opatrenia budú vydané bezodkladne s jasnou delegáciou a priebehom;
 - Ak prevádzkujete viac prevádzok, všetky výsledky budú na jednom mieste (filtrovateľné);
 - Individuálny zamestnanecký prístup do webového portálu (nastavenie prístupových práv)

GT FACILITY TOOL

Správa nehnuteľností nebola nikdy jednoduchšia.

Kompletný nástroj pre riadenie “Facility Management“ procesov:

 - Prehľad všetkých vašich objektov;
 - Evidencia a prehľad všetkých zariadení a ich revízií, na základe vložených dát prehľadný plán kontrol, revízií a zasielanie upozornení na končiace termíny revízií;
 - Prístup ku všetkým dokumentom pre jednotlivé objekty a zariadenia;
 - Vytvorenie QR kódov na vaše zariadenia a prostredníctvom mobilnej aplikácie reportovať nedostatok alebo opravu zariadenia;
 - Nastavenie vlastného workflow, typov incidentov;
 - Možnosť reportingu z pohľadu kvantity a kvality