our history

AKREDITÁCIA

Bureau Veritas je celosvetovo pôsobiaca organizácia a je držiteľom viac ako 60 akreditácií, ktorými je schopná ponúknuť akreditované a certifikačné služby v jednotlivých krajinách.

Ako globálny líder ponúka celosvetovo širokú škálu certifikačných a auditných služieb na mieru v oblastiach Kvality, BOZP, Environmentu a Sociálnej zodpovednosti:

I. Bureau Veritas Certification Holding SAS France

  •  IATF 16949 (IATF), CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO 9001, ISO 14001 (ANAB), ISO/TS 22163 (UNIFE), a Bureau Veritas Certification Holding SAS UK Branch: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, EMAS, EN 9100/9110/9120, EUETS (UK). 

II. BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o.

  •  ISO 9001, ISO 37001 (akreditácia SNAS).

III. Bureau Veritas Czech Republic, spol. s.r.o 

  • OHSAS 18001/ ISO 45001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001 (akreditácia ČIA).

Keď sa spoločnosť rozhodne implementovať efektívnosť, transparentnosť, produktovú a systémovú bezpečnosť, starostlivosť o životné prostredie, je si pravdepodobne vedomá, že certifikácia môže priniesť solídne uznanie od klientov a finančných inštitúcií a priniesť spoločnosti pretrvávajúce zlepšovanie.

V mnohých oblastiach sme akreditovaní overovať a podávať oficiálne stanoviská (s certifikátom, osvedčením), že systém, produkt, osoba alebo majetok je v zhode so špecifickými požiadavkami, na ktoré je vyžadovaná certifikácia.

Certifikácia zvyčajne zahŕňa audity na mieste, následné dozorné audity v priebehu trvania platnosti certifikátu. V opodstatnených prípadoch môže zahŕňať aj fázu kontroly projekcie.