CERTIFICATION_2

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Jasný dôkaz o systematickom prístupe ku globálnej zamestnaneckej politike

Prostredie zmien smerujúce ku globalizácii obchodu núti spoločnosti, aby venovali čoraz väčšiu pozornosť ich globálnej politike a certifikovali svoj systém manažérstva, zahŕňajúci aj požiadavky sociálnej a spoločenskej zodpovednosti a tak zvýšili dôveru svojich partnerov a zákazníkov.

  • Štandard SA 8000

    Vytvorený v USA sa stal prvým auditovaným súborom požiadaviek v oblasti sociálnej a spoločenskej zodpovednosti. Standard SA 8000 je založený na konvencii Medzinárodnej organizácie práce (ILO), svetovej deklarácii  ľudských práv a konvencii UN o právach detí. Štandard SA 8000 umožňuje certifikovať a rozvíjať taký systém manažérstva, ktorý ctí sociálne a spoločensky akceptovateľné pracovné podmienky, vrátane zamestnávania detí, dodržiavania pracovnej doby, mzdovej politiky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všeobecných pracovných podmienok.

    • Bureau Veritas Certification bola  jednou z prvých certifikačných spoločností, ktoré získali akreditáciu pre certifikácie podľa SA 8000. Celosvetovo je trhový podiel Bureau Veritas Certification v oblasti certifikáciou podľa SA 8000 vyšší ako 40%.
    • Bureau Veritas Certification vďaka svojej celosvetovej sieti skúsených, jazykovo vybavených audítorov, ktorí dokonale poznajú nielen právne podmienky, ale aj zvyky v jednotlivých krajinách sveta, môže globálne pôsobiacim spoločnostiam profesionálne zabezpečiť certifikáciu podľa SA 8000.
    • Bureau Veritas Certification má potrebnú erudíciu a vie pracovať aj so schémami, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľný rozvoj podnikania a aspekty CSR (Corporate Social Responsibility). Jedná sa hlavne o platformu AA 1000 a GRI. Tieto služby ponúka pod značkou "BV Sustainability Services".