AGRI_27

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN PODĽA NORMY FSSC 22000

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN - CERTIFIKÁT FSSC 22000 (FSSC)

Food Safety System Certification pre výrobcov potravín / výrobcu krmív a krmivo pre zvieratá v záujmových chovoch / catering (verejné stravovanie) / skladovanie zahŕňa kompletnú schému certifikácie pre systém bezpečnosti potravín. Je založený na riadení bezpečnosti potravín v súlade s ISO 22000. Štandard zaisťuje väčšiu dôveru v potraviny, nižšie zdravotné riziká, zlepšenie ochrany obchodnej značky, zlepšenie riadenia dodávateľského reťazca. Je výhodný predovšetkým pre výrobcov a dodávateľov, ktorí predávajú širokému spektru zákazníkov. Aplikáciou jedného štandardu získajú výrobcovia väčšiu kontrolu nad svojími procesmi a celkový pohľad na vlastnú organizáciu.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU FSSC 22000:

  •  Nastavenie systematického a efektného riadenia v oblasti prevencie bezpečnosti potravín

  • Garancia bezpečnosti výrobkov a platnosť systému preverená certifikačným orgánom (treťou stranou)

  • Maximálna bezpečnosť potravín a minimalizácia rizika zdravotne závadných potravín
  •  Plnenie požiadaviek na bezpečnosť potravín v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR
  •  Splnenie náročných požiadaviek na bezpečnosť potravín u obchodných reťazcov a korporátnych spoločností
  •  Splnenie vysokých nárokov priamych spotrebiteľov ponúkaných výrobkov

NOVÁ A REVIDOVANÁ VERZIA CERTIFIKAČNEJ SCHÉMY

Informujeme o novej a revidovanej verzii certifikačnej schémy FSSC 22000, ktorá je určená pre systém manažérstva bezpečnosti potravín. Súčasne upozorňujeme, že všetky certifikované spoločnosti musia byť od 1. januára do 31. decembra 2020 certifikované už podľa novej Verzie 5 Schémy FSSC 22000. Významnou zmenou je napr. pridanie samostatnej časti, ktorá sa týka požiadavky na organizácie, ktoré vykonávajú školenia v rámci FSSC 22000 Schémy (informácie pre poskytovanie schválených školení). Tato nová časť má za cieľ zvýšiť transparentnosť požiadaviek FSSC 22000 Foundation na školiace organizácie, viac tu.