Stiahnuť PDF

Audit bezpečnosti informačného systému – bezpečnostného projektu

Vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov a bezpečnostného projektu.

Obchodná príležitosť

Hlavným predpokladom zabezpečenia ochrany osobných údajov organizáciou je kvalitne spracovaná aktuálna dokumentácia Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými normami SR a EÚ. Právnické a fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, a. i., ktoré prevádzkujú databázy s osobnými údajmi svojich zamestnancov alebo členov, musia mať vypracovaný „Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov“ (Bezpečnostnú smernicu), v ktorom sa opisuje spôsob ochrany osobných údajov pred zneužitím. Prikazuje im to § 15 ods. 1, 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č.90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Zákon o ochrane osobných údajov zveril dozor nad ochranou osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý bol zriadený ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Úrad na ochranu osobných údajov má v zmysle § 15 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov právo požadovať od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa predloženie hodnotiacej správy o výsledku auditu bezpečnosti informačného systému, ak sú vážne pochybnosti o jeho bezpečnosti alebo o praktickom uplatňovaní opatrení uvedených v bezpečnostnom projekte. Hodnotiacu správu o výsledku auditu bezpečnosti informačného systému, nie staršiu ako dva roky, bezodkladne predloží prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pri kontrole Úradu na ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu od 1.659,79 € (50.000,- Sk) do 165.969,59 € (5.000.000,- Sk) prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý nezabezpečil vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, alebo zabezpečil vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, alebo včas nepredložil hodnotiacu správu podľa § 15 ods. 4, 5 zákona o ochrane osobných údajov, alebo predložil hodnotiacu správu, ktorá nekonkretizuje zistené nedostatky.

Riešenie

Bureau Veritas stojí na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“ a ponúka Vám: Vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov a bezpečnostného projektu. Auditom bezpečnosti informačného systému (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) sa rozumie nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ. Audit bezpečnosti informačného systému môže vykonať iba externá, odborne spôsobilá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa nepodieľala na vypracovaní bezpečnostného projektu predmetného informačného systému, a nie sú pochybnosti o jej nezaujatosti.

Prečo zvoliť Bureau Veritas

Žiada od Vás obchodný partner dôkaz o splnení podmienok uvedených v zákone o ochrane osobných údajov? Audítori Bureau Veritas zhodnotia bezpečnostné riziká pri ochrane osobných údajov Vo Vašej spoločnosti, odporučia Vám v záverečnej správe auditu opatrenia na ich zníženie a tým zvýšia bezpečnostné štandardy pri ochrane osobných údajov vyžadované Vašimi obchodnými partnermi.

FAQ - často kladené otázky

 • Ide pri tomto druhu auditu o audit CISA?

  Audit bezpečnosti informačného systému nie je CISA audit (Certified Information Systems Auditor). CISA audit a certifikáciu CISA IT systémov (bezpečnosť hardware a software riešenia IT architektúry, bezpečnosť siete a komponentov IT a pod.) zastrešuje Asociácia ISACA. CISA audit Vám spoločnosť Bureau Veritas zabezpečí na vyžiadanie.

Kontaktujte nás

+ 421 (0)2 5341 4165

Poslať e-mail
Žiadosť o ponuku

Kliknite tu
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TAIWAN
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby