Zmeny v auditovaní systému manažérstva bezpečnosti práce OHSAS 18001: 2007 ► ISO 45001: 2018

28/11/18

V marci tohto roku boli vydané pokyny IAF (International Accredited Forum) pre certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS) a pokyny pre prechod z normy OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018. Pokyny pre prechod z normy OHSAS 18001 na ISO 45001

Nová norma ISO 45001 bola vydaná 12.3.2018 a úplne nahradí a doplní normu OHSAS 18001, ktorá naďalej platí ešte počas 3 rokov. Na konci tohto obdobia akreditovaná certifikácia podľa normy OHSAS 18001 stratí platnosť.


Prechodné obdobie je stanovené ako trojročné, tj. 12. 3. 2018 – 11. 3. 2021. To znamená, že certifikáty, ktoré sa vydávajú v súčasnej dobe, majú platnosť len do 11. 3. 2021.


Doba trvania auditu

Doba trvania auditu závisí predovšetkým od typu odvetvia podnikania, veľkosti a zrelosti systému riadenia spoločnosti. Dĺžka doby trvania auditu sa zvýši nad dané minimum podľa potreby tak, aby bola dostatočne preukázaná zhoda s normou ISO 45001. Na základe pravidiel IAF sa musí k existujúcej dĺžke auditu pridať minimálne jeden auditodeň na pokrytie nových požiadaviek ISO 45001.


Splnenie/Nesplnenie požiadaviek novej normy ISO 45001

V prípade, že klient si zvolí variant prechodového, resp. rozšíreného dozorného auditu a splní požiadavky novej normy počas dozorného auditu, je vydaný nový certifikát s uvedením platnosti podľa obvyklého trojročného certifikačného cyklu. V prípade, že nie sú pri dozornom audite splnené požiadavky novej normy (tzv. rozdielová analýza pre normu), tak certifikácia pokračuje podľa existujúcej normy.


Kedy prejsť na novú normu ISO 45001

Prechod na revidovanú normu sa môže uskutočniť pri najbližšom riadnom audite, alebo pri mimoriadnom audite, najneskôr však do 21. marca 2021. Po tomto dátume stratí platnosť akreditovaný certifikát podľa normy OHSAS 18001.


Audit a prechod na novú normu mimo plánovaný audit 

Môžete sa rozhodnúť pre vykonanie rozdielovej analýzy formou samostatného auditu kedykoľvek, aj mimo riadne naplánovaného auditu, s cieľom preveriť si pripravenosť na prechod na revidovanú normu. Upozornenie: Tento audit je spoplatnený.


Dôležité upozornenie: Platnosť certifikačného auditu podľa normy OHSAS 18001: 2007

V prípade certifikačného auditu podľa OHSAS 18001: 2007 v termíne od 12.marca 2018 (tj. od vydania novej normy) je platnosť certifikátu obmedzená do 11. marca 2021. Trojročný certifikačný cyklus je nastavený, platnosť certifikátu je ale týmto dátumom obmedzená.


Pokyny pre auditovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS) platné od januára 2019


V žiadosti o certifikáciu, to znamená pred uzavretím zmluvy, musí klient uviesť podrobnejšie informácie, ktoré potom audítor overuje pri vlastnom audite.


Informácie sa týkajú hlavne:


- Identifikácie všetkých lokalít a dočasných pracovísk.


- V prípade viacerých lokalít musí byť stanovený trojročný Program auditov so stanovenými lokalitami.


- Hlavných procesov a kľúčových rizík v oblasti BOZP a OPP.


- Informácií o používaných nebezpečných materiáloch v rámci procesov.


- Nutnosti preukázať, že spoločnosť dosiahla súlad so zákonnými požiadavkami v oblasti BOZP a OPP prostredníctvom svojho vlastného súlade skôr, ako jej certifikačný orgán udelí certifikáciu.


- Uvedenia počtu všetkých zamestnancov na hlavný a vedľajší pracovný pomer, i zamestnancov spolupracujúcich len na krátkodobý kontrakt.


- Uvedenia dodávateľov a subdodávateľov v hlavnej sezóne.


Novinky v novej norme

Medzi novinky patrí auditovanie tzv. závodného lekára a informovanie o závažných incidentoch v spoločnosti. To znamená, že audítor/i musia vykonávať rozhovory okrem obvykle auditovaných vedúcich pracovníkov a zamestnancov zodpovedných za BOZP a OPP v organizácii tiež aj so závodným lekárom organizácie, ktorý monitoruje zdravotný stav zamestnancov.


Dôležité

Závažný incident: Certifikovaný klient musí bezodkladne informovať certifikačný orgán na e-mail: bozpuraz@sk.bureauveritas.com, ak dôjde k závažnému incidentu alebo porušeniu predpisov vyžadujúcich zapojenie štátneho orgánu – viď nové Všeobecné obchodné podmienky. Certifikačný orgán musí posúdiť, či nedošlo k narušeniu systému riadenia a či systém fungoval efektívne.


Vyššie uvedené aktualizované postupy vstupujú do platnosti pre auditovanie a migráciu od 1.1.2019. V rovnakom znení sú tiež aktualizované tzv. Služby BV pre auditovanie systému BOZP.


V prípade ďalších informácií, kontaktujte, prosím, našu kanceláriu: 02 5341 4165.


Za spoločnosť Bureau Veritas,

Alžbeta Korčeková | Certifikačný Manažér 


KONTAKTUJTE NÁS

Alžbeta Korčeková

+421 (0)2 5341 4165

Odoslať e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TAIWAN
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby