Mesiac október sa v našej spoločnosti BUREAU VERITAS už pravidelne nesie v znamení realizácie DŇA KVALITY

29/10/18

Mesiac október sa v našej spoločnosti BUREAU VERITAS už pravidelne nesie v znamení realizácie DŇA KVALITY. Tento rok je o niečo príznačnejší, o niečo výnimočnejší, keďže sme si pripomenuli aj 190. výročie založenia našej spoločnosti. Deň kvality sa konal v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v priestoroch hotela Dolphin v Senci.

Odborný seminár viedol Ing. Jakub Kejval, Central Europe District Chief Executive (CZ + SK + HU), generálny riaditeľ pre BV Czech Republic & BV Slovakia, ktorý v úvode v krátkosti predstavil zameranie spoločnosti Bureau Veritas v ôsmich oblastiach podnikania.

Protikorupčný manažment v organizácii spoločne odprezentovali prof. Ing. Emília Sičáková Beblavá, PhD., riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a JUDr. Pavel Nechala, PhD., z advokátskej kancelárie Nechala & Co., s. r. o. Ja tebe a ty mne, kto neokráda, ten okráda svoju rodinu – slovné spojenia vyjadrujúce prvé scenáre korupcie. Prednášajúci upozornili na varovné signály korupcie, poukázali na príklady v zahraničí, ale aj na Slovensku, ktoré síce zaostáva, ale nespí. Zároveň upozornili na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb s účinnosťou od 1. 6. 2016. Jedným z nástrojov ako dodržiavať protikorupčné zákony je aj certifikácia podľa normy ISO 37001. 

Pri tejto príležitosti Ing. J. Kejval a Ing. A. Korčeková odovzdali certifikát v uvedenej oblasti členom predstavenstva spoločnosti TESTEK, a. s., Ing. Ladislavovi Jelinekovi a Ing. Miroslavovi Dedinskému.

Ing. Tibor Čamaj z Úradu na ochranu osobných údajov SR informoval účastníkov o prvých skúsenostiach z aplikácie GDPR podľa nariadenia Európskej únie 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. Upozornil na zásady a zákonitosť spracúvania osobných údajov, na práva dotknutých osôb a aktuálne výsledky z prvých kontrol. Dôležitou informáciou bolo, že Úrad na ochranu osobných údajov SR zatiaľ pôsobí skôr výchovne. 

Následne odznela prezentácia o implementácii GDPR z pohľadu informačných a komunikačných technológií v meste Poprad zo strany Ing. Milana Antalíka zo spoločnosti U-system Slovakia, s. r. o. Účastníkom poskytol informácie o použitých nástrojoch a technológiách pri danom projekte, o dôležitosti prvého kroku vykonania GAP analýzy na posúdenie existujúceho stavu, o audite informačných a komunikačných technológií a o vytvorení metodiky s návrhom na implementáciu opatrení na ochranu osobných údajov. 

Deň kvality - deň první | Bureau Veritas

Návod ako zvládnuť prechod z normy OHSAS 18001 na ISO 45001 v oblasti systému manažérstva bezpečnosti práce nám poskytla Ing. Alžbeta Korčeková, Certification and Technical Manager BV SK. V prvom rade nám vysvetlila, prečo má zmysel zaviesť systém manažérstva BOZP a na koncepte PDCA poukázala na hlavné rozdiely medzi OHSAS 18001 a ISO 45001. Upozornila na hlavné kroky prechodu, ktorými sú: výkon GAP analýzy na zistenie existujúceho stavu, vytvorenie plánu implementácie, realizácia školení s cieľom zvýšiť povedomie všetkých zainteresovaných, ktorí majú vplyv na efektívnosť systému, aktualizácia existujúceho systému BOZP na aktualizované požiadavky, verifikácia implementácie, poprípade overenie pripravenosti predauditom a následne realizácia prechodu na novú normu.

Počas vystúpenia Ing. Ingrid Vajczikovej, PhD., hlavného enológa v spoločnosti HUBERT J.E., s. r. o., sme sa presvedčili, že kvalita naozaj chutí. Prostredníctvom archívnych filmových záberov sme mali možnosť spoznať bohatú históriu spoločnosti s najstaršou tradíciou výroby šumivého vína mimo Francúzska. Dozvedeli sme sa, že aj jeho veličenstvu, cisárovi Františkovi Jozefovi I., šampanské chutilo a pochvalne sa o ňom vyjadril: „Toto šampanské je znamenité.“ Účastníkom seminára bola poskytnutá aj ochutnávka štyroch sektov. Prvý deň sa skončil večerným rautom s krájaním torty pri neformálnej diskusii s výbornou ľudovou hudbou.

Nasledujúci deň kolegyňa Ing. Dominika Masná, Digital Project Manager, spoločne s Ing. J. Kejvalom odprezentovali naše moderné IT nástroje v oblasti bezpečnosti práce, potravín a facility manažmentu – názorné využitie IT nástroja MAIA+. Hlavným cieľom týchto IT technológií je nastavenie efektívneho procesu kontroly pre bezpečnosť potravín, QHSE systém či facility manažment vrátane reportovania.

V krátkosti predstavili digitálne riešenia: SafeOps so zameraním na bezpečnosť potravín, sledovateľnosť kontroly, manažérsky nástroj s orientáciou na interné audity s % bodovacím systémom Maia+, GT Facility Tool na riešenie údržby a periodických inšpekcií, BV e-learning cielený na HACCP e-learning a nakoniec LAB subc. MAIA+ pre výkon hygienických auditov a laboratórnych testov. Každý z IT nástrojov umožňuje prehľad online kontrol, zistení z kontrol vrátane fotografií, zápisov z kontrol, riadenia nezhôd až po správy s prehľadom nedostatkov na lokalitách, nedostatkov podľa rizikovosti a prehľad rizík podľa oblastí.

Posledný blok odborného seminára už tradične patrí praktickým skúsenostiam našich klientov. Tento rok nás o implementácii integrovaného riadenia rizík v Slovenských elektrárňach, a. s., informovali Ing. Richard Bíro, manažér kvality a ISM, a Ing. Juraj Valent, so zodpovednosťou za riadenie rizík. Zdôraznili potrebu realizácie hodnotenia rizika s cieľom zabrániť opakovaniu katastrofických udalostí z minulosti, ďalej potrebu znížiť počet významných udalostí a zmierneniť následky. Rozdielovou analýzou a výstupom do akčného plánu, súčasťou ktorého bol register rizík, naštartovali cestu pomocou metód a zdrojov na napĺňanie smelého cieľa. Veľmi dôležitým vstupným bodom bolo aj zapojenie a získanie manažmentu pre túto zvolenú cestu. Poukázali na dôležité medzníky potrebné pre zavedenie integrovaného riadenia rizík, ktorými sú: zapojenie vlastníkov procesov, zadefinovanie hodnotiacich kritérií, spracovanie návrhu registra rizík, formalizácia v podobe schválenia smerníc a štandardov.

Deň kvality - deň druhy| Bureau Veritas

Ako posledný na odbornom seminári vystúpil Ing. Jozef Repko, Process Quality Manager zo spoločnosti Nidec Global Appliance Slovakia, s. r. o. V krátkosti nás poinformoval o histórii spoločnosti, o jej vývoji a produktoch. Zdôraznil, že top prioritou spoločnosti je bezpečnosť pri práci, ktorú môžu dosiahnuť jedine zmenou myslenia a komunikáciou s aktívnym zapojením všetkých zamestnancov. Dôležitou súčasťou zmien bolo aj naštartovanie záujmu o kvalitu zo strany vrcholového vedenia, stredného manažmentu a výroby s cieľom jasnejšie pochopiť projekty zamerané na šetrenie.

Účastníci odborného seminára pri zlosovaní vizitiek získali zaujímavé ceny v podobe darčekových predmetov spoločnosti Bureau Veritas.

A našej oslávenkyni PRAVDE, reprezentovanej ženou vychádzajúcou zo studne, prajeme ešte ďalšie úspešné roky, aby hľadala pravdu a hovorila ju bez strachu alebo zaujatosti.
Kontaktujte nás

Alžbeta Korčeková

+421 (0)2 5341 4165

alzbeta.korcekova@sk.bureauveritas.com
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TAIWAN
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby